Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A multi foci closed curve: cassini oval, its properties and applications

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Naval Postgraduate School, Operations Research Department1
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

A Cassini oval is a quartic plane curve defined as the set (or locus) of points in the plane such that the product of the distances to two fixed points is constant. Its unique properties and miraculous geometrical profile make it a superior tool to utilize in diverse fields for military and commercial purposes and add new dimensions to analytical geometry and other subjects related to mathematics beyond the prevailing concept of ellipse. In this study we explore and derive analytical expressions for the properties of these curves and give a summary of its applications with distinct examples.

Özet İngilizce :

Cassini ovali, düzlem üzerindeki sabit iki noktaya olan mesafelerinin çarpımı yine bir sabit olan noktalar kümesinin oluşturduğu kuadratik bir eğri olarak tanımlanabilir. Benzersiz özellikleri ve geometrik profili, bu ovalleri pek çok askeri ve ticari alanda kullanılmasına imkan tanıyan üstün bir araç haline getirmiş, ayrıca analitik geometriye ve genel elips konseptinin ötesindeki matematik teorisiyle ilişkili diğer konulara yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışma kapsamında, Cassini ovallarinin çeşitli özellikleriyle ilgili analitik ifadeler geliştirilmiş ve farklı alanlardan örnekler kullanılarak söz konusu ovallerin uygulama alanlarına ilişkin özet bilgi verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :