Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 küresel ekonomik krizinin işletmeler üzerindeki etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, 2008 küresel ekonomik krizinin işletmeler üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırma, Malatya I. ve II. Organize Sanayi Bölgelerinde üretim faaliyetinde bulunan 99 işletme üzerinde yürütülmüştür. Veriler, anket tekniğiyle toplanmıştır. Ölçme aracının güvenilirliliği (Cronbach’s Alpha) 0,75’tir. Araştırmada t- testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, 2008 küresel ekonomik krizinin etkileri; demografik niteliklere, kriz deneyimine, kriz yönetim plânına ve kriz yönetim ekibine göre farklılaşmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine the effects of the 2008 Global Economic Crisis on firms. The research is carried out on 99 firms that are engaged in production activity in various sectors in Organized Industrial Zone I and Organized Industrial Zone II in Malatya. The data are collected using survey. Reliability of measurement tool (Cronbach’s Alpha) is 75%. T-test and one-way ANOVA analysis are used in the research. As a result, the effects of the 2008 Global Economic Crisis differ depending on demographic characteristics, crisis experience, crisis management plan, and crisis management team.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :