Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2004 yılında avrupa birliği’ne aday olan ülkelerdeki eğitim sisteminden duyulan memnuniyet üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada amaç, 2004 yılında Avrupa Birliğine aday olan ülkelerdeki eğitim sistemlerinden duyulan memnuniyet düzeyini etkileyen faktörleri incelemektir. Çalışmada, Eurobarometer 2004.1 veri seti kullanılarak sıralı logit model tahminleri elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ele alınan ülkeler içerisinde eğitim sisteminden duyulan memnuniyetin en düşük düzeyde olduğu ülke Türkiye’dir. Ayrıca, eğitim sisteminden duyulan memnuniyet üzerinde en fazla etkisi olan değişkenlerin; ülkelere ait olan değişkenler, hükümete duyulan güven ve eğitimin ilgili ülkede karşı karşıya olunan en önemli iki sorundan biri olup olmadığını yansıtan değişken olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

This research aims to investigate the factors that affect satisfaction level from the education system in the EU candidate countries in 2004. Ordered logit model estimates are obtained using Eurobarometer 2004.1 data set. The results of the analysis demonstrate that satisfaction level from the education system is the lowest in Turkey amongst the EU candidate countries in 2004. Additionally, the study reports that the most important variables on the satisfaction level from the education systems are country variable, trust to the government and the variable that reflects if education is one of the two most important problems facing the related country.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :