İLKÖĞRETİM 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMUNU ANLAMA DÜZEYLERİ VE YANLIŞ ANLAMALARI

Öz Araştırmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Türkiye'nin matematik konumunu anlama seviyelerini ve bu konu ile ilgili yanılgılarını ortaya çıkarmaktır. Trabzon il merkezi ve Akçaabat ilçesinde bulunan beş ilköğretim okulundaki toplam 160 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 11-12 yaş gurubunda ait olan bu öğrencilerin düşüncelerini ortaya çıkarmak için yazılı test ve mülakat teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin Türkiye'nin matematik konumunu yeterli düzeyde anlayamadıkları ve bununla ilgili pek çok yanılgılara sahip oldukları tespit edilmiştir. Konunun öğretiminde öğretmenlere ve program geliştiricilerine çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

CİN, M., 1999, The Influence of Direct Experience of the Physical Environment on Concept Learning in Physical Geography, Unpublished EdD Thesis, School of Education, University of Durham, UK.

CİN, M. & YAZICI, H., 2002, The Influence of Direct Experience on Children’s Ideas about the Formation of the Natural Scenery, International Research in Geographical and Environmental Education, vol: 11, no: 1, pp. 5-14.

CİN, M., 2004, İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Deniz Kavramını Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Vol: 4, No: 1, pp. 9-23.

DAS GUPTA, P. & RİCHARDSON, K., 1995, Theories of Cognitive Development, LEE, V. & DAS GUPTA, P., (Ed) Children’s Cognitive and Language Development, Blackwell, Oxford.

DOVE, J., 2002, Does the Men in the Moon Ever Sleep? An Analysis of Student Answers About Simple Astronomical Events: A Case Study, International Journal of Science Education, Vol: 24, No: 8, pp. 823- 834.

HARWOOD, D. & JACKSON, P., 1993, Why Did They Build This Hill so Steep? Problems of Assessing Primary Children’s Understanding of Physical Landscape Features in the Contexs of the UK National Curriculum, Geographic and Environmental Education, Vol:2, No:2 , pp. 64-79.

HARWOOD, D, & MCSHANE, J., 1996, Young Children’s Understanding of Nested Hierarchies of Place Relationships, International Research in Geographical and Environmental Education, Vol: 5, No: 1, pp.3- 29.

KAMINSKE, V., 1997, Geographical Concept: Their Compexity and Their Grading, International Research in Geographical and Environmental Education, Vol:16, No: 1, pp.4-19.

MARSDEN, B., 1976, Geography 11-16, David Fulton Publishers, London.

MILBURN, D., 1972, Children’s Vocabulary, GRAVES, N.J. (Ed) New Movements in the Study and Teaching of Geography , Temple Smith, London.

NOVAK, J.D., 1998, Learning, Creating and Using Knowledge, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London.

OSBORNE, R.J., BELL, B.F. & GILBERT, J.K., 1983, Science Teaching and Children’s Views of the World, European Journal of Science Educataion, Vol: 5, pp. 1-15.

OSBORNE, R.J. & GILBERT, J.K., 1980, A Method of Investigating Concept Understanding in Science, European Journal of Science Educataion, Vol: 2, pp. 311-321.

ÖZÇELİK, D.A., 1988, 3-11 Sınıf (9-17 Yaş) Öğrencilerinde Görülen Biçimiyle Kavram (Söz Dağarcığı) Gelişimi, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.

PIAGET, J., 1929, The Child’s Conception of the World, Routledge and Kegan Paul, London.

PLATTEN, L., 1995, Talking Geography: An Investigation into Young Children’s Understanding of Geographical Terms Part-1, International Journal of Early Years Education, Vol: 3, No: 1 pp.74-91.

QUINTERO, I. M., 1996, Understanding Children’s Conceptions of Geographical Space, Unpublished EdD Thesis, Scool of Education, Harvard University, US.

ROSS, K. & SHUELL, T., 1993, Children’s Beliefs about Earthquakes, Science Education, Vol: 77, No: 2, pp. 191-205.

TAYLOR, I., BARKER, M. & JONES, A., 2003, Promoting Mental Model Building in Astronomy Education, International Journal of Science Education, Vol: 25, pp. 1205-1225.

VURAL, M., 1999, İlköğretim Okulu Programı, Yakutiye Yayıncılık, Erzurum.