ERFELEK ÇAĞLAYANLARI, SİNOP

Öz Erfelek çağlayanları Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde, Sinop ilinin Erfelek ilçesine bağlı Tatlıca köyü sınırları içerisinde yer alır. Çağlayanların Erfelek ilçe merkezine uzaklığı 17 km, Sinop şehrine uzaklığı ise 42 km’dir. Karasu’yun kollarından Gürleyük deresi, yatağını derine doğru yararken, tabaka başlarından döküldüğü kesimlerde, vadisi boyunca merdiven basamakları şeklinde sıralanan 28 çağlayan oluşturmuştur. Erfelek çağlayanları son 3-4 yıldan beri turistik kataloglara girmeye başlamıştır. Bu çağlayanlar yakın çevresindeki diğer turistik çekiciliklerle birlikte yöre turizmine önemli bir katkı oluşturacaktır. Daha şimdiden çağlayanlara yönelik yoğun bir ziyaretçi akımı başlamıştır. Tanıtım faaliyetlerine paralel olarak zamanla turist sayısının artması beklenmektedir. Sürdürülebilir bir turizm faaliyeti için, plânsız yapılaşmaya izin verilmemeli ve vadinin doğal görünümü titizlikle korunmalıdır.

Kaynakça

Anonim (1974) Ortalama ve Ekstrem Kıymetler Meteoroloji Bülteni, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi, Ankara.

Anonim (1984) Ortalama, Ekstrem Sıcaklık ve Yağış Değerleri Bülteni, T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Doğanay, H. (1991) “Turistik Potansiyeli Yönünden Gürlevik Çağlayanı”, Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı 1991, Ankara, 54-64.

Doğanay, H. (1994) “Tortum Çağlayanı ve Turistik Potansiyeli”, Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı 1994, Ankara, 76-92.

Gedik, A., Korkmaz, S. (1984) “Sinop Havzasının Jeolojisi ve Petrol Olanakları”, Jeoloji Mühendisliği, Sayı 19, Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın Organı, Ankara, 53-79.

Özgüç, N. (1998) Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi Yayını, İstanbul.

Uzun, A. (1997) “Sinop İlinin Bazı Turistik Çekicilikleri: Sorunlar ve Öneriler”, Sinop İlinin Ekonomik Kalkınması 1997, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Sinop, 245-254.

Uzun, A. (1998) “Sinop İlinin Bazı Doğal Turistik Çekicilikleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 11, Samsun, 1-10,

Uzun, A. (2002) “Yaralıgöz Dağı (Kastamonu) ve Turistik Çekicilikleri”, Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu, Bildiriler, 25-27 Haziran 2002 Ilgaz Dağı, 359-363.

Uzun, S., Uzun, A., Yılmaz, C., Zeybek, H. İ: (2005) “Erfelek Çağlayanları (Sinop) ve Doğal Ortam Özellikleri”, Türkiye Kuaterneri Sempozyumu, İstanbul.

Yılmaz, C. (1994) “Türkiye’de Turizmin Geliştirilmesi ve Turizm Gelirlerinin Artırılmasında Batı Avrupa’daki İşçilerimizden Faydalanma İmkânları”, Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı 1994, Ankara, 328-342.

Yılmaz, C. (1997) “Sinop İlinin Bazı Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Sinop İlinin Ekonomik Kalkınması 1997, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Sinop, 323-329.

Yılmaz, C. (2001) “Sinop-Kastamonu Yöresi Ahşap Kır Meskenlerinde Taş Çatı Örtüsü”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 6, Erzurum, 163-186.