Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Araştırmaları: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tasavvufî açıdan hüsn ü dil

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü1
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Fettâhî-yi Nişâbûrî Timur'un oğullarından Şâhruh zamanında yaşamış olup Klasik Fars Şiiri'nin büyük şairlerindendir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Alegorik tarzda yazdığı mesnevîleriyle şöhret kazanmıştır. Başlıca eserleri: Destûr- i'Uşşâk, Şebistân-ı Nikât ve Gülistân-ı Lugât, Şebistân-ı Hayâl ve Dîvân'dır. Destûr-i 'Uşşâk'ın kendisi tarafından mensûr şekilde yapılmış özeti en ünlü eseridir. Eserin konusu Yunan hükümdarı Akl'ın oğlu Dil ile Şark hükümdarı Aşk'ın kızı Hüsn arasındaki muaşaka ve bu iki sevgilinin birbirine kavuşma macerasında vücûdun diğer organları arasında geçen olaylardan oluşur. Zahiren böyle olmakla birlikte esas itibariyle seyr ü sülûk konu edinilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Fattahi from Nishapur, one of the sons of Tamerlane (Timur), who lived during the reign of Shahrukh, is one of the great poets of Iran. His life is not well known. He's famous for his masnavis written in the allegorical style. His main works are Dastûr-i 'Ushshâq, Shabistan-i-khayal and Diwan. His best known work is the summary of Dastûr-i 'Ushshâq which is in prose, it is a story of a love between Dil (Heart), the son of the Greek ruler Akl (Reason) and Husn (Beauty), the daughter of the ruler of the Orient, Ishk (Love), and the events which take place among the other organs of the body during their quest for reunion. As it looks like that but its main theme is mainly seyr ü sülûk (special training of a suphi order).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :