Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Araştırmaları: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Salar türklerinin menşei tarihi kaynaklari ve göçleri hakkinda kisa bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doç. Dr., İ.Ü. Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

Salar  (撒   拉 )  Türkleri  genel  olarak  Çin’in  Qinghai  (青   海 ) eyaletinin  Xunhua  (循   化 )  Salar  Otonom  ilçesinde  yaşamaktadırlar. Ayrıca  sözü  edilen  eyaletin  Huolong  (化   隆 )  Huizu  (回   族 )   Otonom ilçesi ile Gansu (甘   肃 ) eyaletinin Jishıhua (积   石   山 ) Baoan (保   安 )-Salar Otonom  ilçeleri  Gansu  eyaletinin  bazı  yerleri  ile  Xinjiang  Uygur Otonom  Bölgesi’ne  bağlı  Urumçi  ve  İli  şehrinde  de  önemli  miktarda Salar Türkleri bulunmaktadır. 1990 yılında gerçekleştirilen nüfus sayım sonuçlarına  göre  Salarların  toplam  nüfusları  87.697  olarak verilmektedir.  Çin’in  en  az  nüfusuna  sahip  nadir  milletlerden  birisi olan  Salarlar,  Uygur,  Kazak  ve  Kırgızlar  gibi  diğer  Türk topluluklarından  uzak  bir  bölgede  yaşamalarına  rağmen  pek  çok geleneklerini,  dillerini  ve  dinlerini  koruyabilmeyi  başarmışlardır. Oldukça  zengin  bir  kültür  tarihine  sahip  olan  Salar  Türklerinin  tarihi hakkında  ülkemizde  her  hangi  bir  çalışma  yapılmamıştır.   Biz  bu noktadan hareketle bu kısa incelememizde Salar Türklerinin menşeleri, tarihi, günümüzde yaşadıkları bölgelere doğru göç ha reketleri ve Salar tarihinin  kaynakları  hakkında  genel  bir  değerlendirme  yapmaya çalışacağız.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Salar  (撒 拉)  Turks  generally  live  in  Xunhua  (循 化)  Salar Autonomous  district  of  Qinghai  (青 海)  province  of  China.  Besides, there  are  substantial  number  of  Turks  in  Huolong  (化 隆)  Huizu (回 族)   Autonomous  district  of  the  said  province  and  Jishıhua (积 石 山) Baoan (保 安)-Salar Autonomous districts of Gansu (甘 肃) province,  some  areas  of  Gansu  province  and  Urumqi  and  Ili  cities  of Xinjiang Uyghur Autonomous Region. According to the census results of  1990,  total  population  of  Salars  is  given  as  87697.  Although  the Salars, that is one of rare nations having the least population in China, live in a region far from other Turkish communit ies such as Uyghurs, Kazakhs  and  Kyrgyzs,  they  have  achieved  to  protect  their  many traditions, languages and religion. There is  not any study  done in our country on the history of Salar Turks that has fairly rich culture history. From this point of view, we will try to make a general evaluation on the origins, history, migration movements towards the areas in which they currently live and sources of the historical of Salar Turks in this short study. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :