Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Araştırmaları: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelibolulu âlî’nin rebîu’l-manzûm adli eseri - i

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi1, Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi2
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Gelibolulu Mustafa Âlî, Osmanlı döneminde yetişmiş olan önemli şair ve yazarlarımızdandır. Değişik alanlarda birçok eser kaleme alan Âlî’nin bazı eserleri günümüzde hâlâ yeterince bilinmemektedir. Onun bu eserlerinden biri de Rebîu’l-manzûm’dur. Eser, Âlî’nin Fars ve Arap edebiyatlarındaki gücünü ortaya koymak amacıyla değişik şairlerin şiirlerine yazmış olduğu nazireleri ihtiva etmektedir. Daha çok müellifin Hayyâm rubaîlerine yazdığı nazirelerinin yer aldığı Rebîu’l-manzûm’un metni ilk defa bu makale ile yayınlanmaktadır.

Özet İngilizce :

Mustafa Âlī of Gallipoli is one of the important poets and writers during Ottoman Era. Some works of Âlī, who wrote many books in different fields, aren't known sufficiently today. One of these works is Rabī‘ al-manzūm. The work contains Âlī’s poems (nazirahs) that he wrote by following poems of different poets incase of showing his ability in the Arabic and Persian literatures. The text of Rabī‘ al-manzūm which mostly contains author’s poems that he wrote by following quatrains of Khayyam, will be published for the first time through this article. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :