Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Araştırmaları: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelibolulu âlî’nin mecmau’l-bahreyn adlı eseri ii

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı1, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü2
Görüntülenme :
593
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, Doğu Araştırmaları Dergisi'nin 6. sayısında ya-yınlanan "Gelibolulu Âlî'nin Mecmau'l-Bahreyn Adlı Eseri I" başlıklı makalenin devamı mahiyetinde olup, Gelibolulu Musta-fa Âlî'nin Hâfız-ı Şirazî'nin gazellerine nazirelerini içermek-tedir.

Özet İngilizce :

This article is continuation of the article that published in the 'Journal of Oriental Studies 6' with the title of "Work of Gallipoli named Ali Mecmau'l-Bahrain I" and includes Mus-tafa Ali Gallipoli's ghazals which wrote following (nazire) Ha-fez of Shiraz.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :