Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Araştırmaları: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğulu ve batili dil bilimcilere göre kur’an-i kerim’deki yabanci kelimeler ve kökleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yard. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi1
Görüntülenme :
592
DOI :
Özet Türkçe :

Yazının icadı ile kayıt altına alınmış olan dil, bir yandan soyut bir kavram olan düşünce ve fikri somut hale getirirken, diğer yandan insanlar arasındaki iletişimi sağlayan en önemli araç olmaktadır. Dilin tarihi süreci incelendiğinde, dillerin bir şekilde - komşu olsun veya olmasın -, diğer dillerden etkilendiği, onlardan kelimeler alıp, kelimeler verdiği görülmüştür. Başka bir tabirle dünya üzerinde saf dil kalmamıştır. Bu çalışmada Kur’an-ı Kerim’deki bazı yabancı kökenli kelimeler incelenip, kökenleri hakkında hem doğulu hem de batılı dilbilimcilerin görüşlerine özet halinde yer verilecektir.

Özet İngilizce :

The language that was taken under registeration with the invention of writing, on one hand, makes thought and idea, which are abstract concepts, become concrete, on the other hand, is the most important tool that allows communication among people. While examining the historical process of the language, it is clear that language in a way -whether or not adjacent -has influenced by other languages, has taken words from them and has given them many words. In other word, there isn’t any pure language survives in the world. In this study both the words of some foreign origin in the Holy Quran, and the origins of the eastern and western views of linguists will shortly be examined. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :