Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Araştırmaları: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bazı klasik edebi çin metinlerinde türklerle ilgili kayıtlar

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Hun öncesi dönemlerden başlamak üzere Türk tarihi ve kültürü hakkında oldukça ayrıntılı bilgileri içeren tarih kaynaklarının yanında, klasik Çin edebiyatçılarının eski Türklere ilişkin duygu ve düşüncelerini ortaya koydukları edebi ürünler de bize, milattan önceki çağlardan itibaren Çinlilerin onlara bakış açıları, Türklerle Çinliler arasında meydana gelen sosyal, siyasi ve kültürel hadiselerin edebi ürünlerdeki akisleri hakkında çok önemli ipuçları vermektedir. Bu bakımdan Hun döneminden başlamak üzere klasik Çin edebiyatçıları tarafından kaleme alınmış şiir, şarkı ve nesir şeklinde yazılmış klasik Çin edebi metinleri, Türk tarihi ve kültürü araştırmalarında, tarih araştırmalarına katkı sağlayabilecek derecede öneme sahiptirler. Bu makalede Hun, Göktürk ve Uygur dönemlerinde klasik Çin edebiyatçılarının eski Türkler hakkında yazdıkları edebi metinleri ve bunların içerikleri hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In addition to the historic resources containing rather detailed information about Turkish history and culture extending all the way back to the periods before Huns, the literature also reveal to us the thoughts and feelings of classic Chinese literary writers concerning with the ancient Turks; the points of Chinese people view on Turks since the eras before B.C. provide crucial clues on how the social, political and cultural events taking place between Turks and Chinese have been reflected onto the literary products. Therefore, the poems, songs and classical Chinese literary articles, which have been written in form of prose by the classical Chinese literary people starting with the Huns periods, are very important in terms of making a great big contribution to the researches of Turkish history and culture. This article attempts to provide information about the literary work of classical Chinese writers and their contents about the ancient Turks during the periods of Huns, Gokturks and Uyghurs.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :