Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Araştırmaları: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap literatüründe “luğaz “ kültürü the riddle culture in arabic literature

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yard. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Arap  dili  bünyesinde  bulundurduğu  cevher  sayesinde  kendisini  her geçen gün yenilemektedir.  Bunlardan birisi de hiç şüphesiz ki “Luğaz” kültürüdür. Bu çalışmada “Luğaz” kültürü derinlemesine incelenmiştir. İki  ana  bölümden  oluşan  bu  çalışmanın  birinci  kısım,  tanım,  türev  ve kökeni  hakkında  bilgilendirmelerden  oluşmaktadır.  İkinci  kısımda “Luğaz” ilminin kısımları ile bu kısımlara ait birtakım klasik ve modern kaynakların tanıtımı yapılmış olup, bahsi geçen konularla ilgili yüzeysel örnekler verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The  Arabic  language  renews  itself  day  by  day  due  to  the  potential  it contains. One of these  is undoubtedly "Riddle" culture. Riddle culture is examined throughly in this study. Consisting of two main parts, the first  part  of  this  study  is  composed  of  definition,  derivative  and information about its origin. In the second part, parts of riddle scie nce and a set of classic and modern resources belonging to these parts are advertised  and  superficial  examples  are  given  about  the  subjects mentioned.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :