Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Araştırmaları: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap edebiyatinda antolojik bir eser: kitabü’l-vahşiyyat

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Vahşiyyat,  çöldeki  vahşi  hayvanlar  demektir.  Kitabü’lVahşiyyat,  Ebu  Temmam’ın  antoloji  tarzındaki  ikinci  önemli  eseridir. Eser,  on  bölümden  oluşur.  Eserde,  Arap  edebiyatının  Cahiliyye, Sadru’l-İslam,  Emevi  ve  Abbasiler  devrinde  yaşamış  şairlerinden seçilmiş  tuhaf  ve  az  bilinen  şiirler  yer  almaktadır.  Seçilen  şiirlerin  en önemli özelliği, hamaset ve cesaretle ilgili olmalarıdır. Eserdeki şiirler, nitelik ve nicelik bakımından  Kitabü’l-Hamase’deki şiirlerden zayıftır. Ancak  edebiyat  tarihi  açısından,  sistematik  antoloji  geleneğinin  ilk örneklerinden  olması  dolayısıyla  çok  önemlidir.  Diğer  yandan  eser, Kitabü’l-Hamase’nin  gölgesinde  kalmış  olsa  da  “Vahşiyyat”  ismiyle yazılmış  ilk  ve  tek  eserdir.  Eserde,  yaklaşık  300  şaire  ait,  507  şiir bulunmaktadır. Kitabü’l-Vahşiyyat, bugüne kadar hiç şerh edilmemiştir.

Özet İngilizce :

The word “Vahşiyyat” refers to savage animals in deserts. Kitabü’l-Vahşiyyat, which is formed as an anthology, is the second significant work by Ebu Temmam. The book is made up of ten chapters. Strange and less-known poems by the poets of Arabian literature who lived during the reigns of the Umayyad Dynasty and the Abbasids as well as in the period of General Ignorance and during the emergence of Islam are found in the book. The most significant characteristic of these poems is the fact that they are about courage and heroism. The poems in the book are weaker in style and expression than those in Kitabü’l-Hamase. Nevertheless, they are very important in that they form one of the earliest examples of anthology in the history of literature. Although the book is overshadowed by Kitabü’l-Hamase, it is the first and the only book bearing the title “Vahşiyyat”. There are 507 poems from about 300 poets. Kitabü’l-Vahşiyyat has never been expounded so far. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :