Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Araştırmaları: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tâhirü’l-mevlevî’nin “yenikapi mevlevîhânesi postnişîni şeyh celâleddin efendi merhum” adli eseri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi1
Görüntülenme :
629
DOI :
Özet Türkçe :

Daha çok Edebiyat Lügatı ve Mesnevî Şerhi ile tanınan, yaklaşık olarak elli  yıl  şiirle  uğraşan,  aruz  ve  hece  ile  10000  beyit  civarında  şiir söyleyen  Tâhirü’l-Mevlevî  (Tahir  Olgun)  (1877-1951)  üç  ayrı  Türkçe divanı,  bir  de  Farsça  divançesi  vardır.  Bizzat  kendisinin  68  sayı çıkardığı  Mahfil  dergisi  ile  Sebîlürreşâd,  Sırâtımüstakîm,  Beyânülhakve  İslâm  Yolu  gibi  dergilerde  edebî,  tarihî  ve  tasavvufî  içerikli  birçok şiir ve yazısı yayınlanmıştır. Öğretmenliğin yanı sıra basın hayatı ile de ilgilenmiştir. Telif ve  tercüme birçok eser  yazan Tâhirü’l -Mevlevî’nin burada  çeviriyazısı  sunulan  eseri,  Yenikapı  Mevlevihanesi  şeyhi Celâleddin Efendi’nin bazı menkıbeleri ile ölümüne ve Mevlevihanenin nasıl yandığına dair bilgileri ihtiva etmektedir.

Özet İngilizce :

Tâhirü'l-Mevlevi  (Tahir  Olgun)  (1877-1951)  who  is  known  with  his works Edebiyat Lügatı  and  Mesnevî Şerhi  also dealt on poetry and had and three Turkish and one Persian divans that all of them contains more than 10.000 couplets. Many historical and mystic poems and articles by him also published in the the magazines like Mahfil (which is issued by himself) Sırâtımüstakîm, Beyânülhak and İslam Yolu. He dealt with the press, as well as teaching life. Tâhirü'l-Mevlevî's work that is presented here  is  includes  some  informations  about  Sheykh  of  Yenikapı Mevlevihanesi,  Celâleddin  Efendi’s  life  and  death  fire  of  Yenikapı Mevlevihanesi.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :