Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Araştırmaları: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şeyh vasfî ve feyzâbâd adli eseri

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi1, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi2
Görüntülenme :
731
DOI :
Özet Türkçe :

Tanzimat edebiyatı şairlerinden olan Şeyh Vasfi, Muallim Nâcî ile Recâîzâde Mahmud Ekrem arasındaki eski-yeni edebî tartışmasında eski edebiyatı savunarak Muallim Nâcî’nin yanında yer almıştır. Tercüman-ı Hakîkat, Saadet ve Mürüvvet gazetelerinde şiir ve makaleleri yayımlanmıştır. Sâde bir dille şiir yazan Şeyh Vasfî’nin üslûbu selis, nesri temizdir. Fars edebiyatının ünlü şiirlerinden çeviriler yapmıştır. Bu makalede sunulan Feyzâbâd adlı eser, onun Fars edebiyatından yaptığı çevirilerin bir kısmı ile, çoğu gazel ve kıt’a olmak üzere 51 adet Türkçe şiirini ihtiva etmektedir. 

Özet İngilizce :

Shaykh Vasfi poet of Tanzimat period, in the discussion about old-new literature between Muallim Nâcî and Recâîzâde Mahmud Ekrem, he defended Muallim Nâcî and classical literature. His poems and articles published in the magazines like Tercüman-ı Hakîkat, Saadet and Mürüvvet. His style in poems and proses is simple, fluent and clear. Vasfi translated poems by important poets of Persian literature. His work Feyzâbâd which is presented in this article includes his translation from Persian literature and 51 Turkish poems that mostly in ghazal and kıt’a forms.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :