Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğu Araştırmaları: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çin ile japonya arasindaki kültürel ilişkilere genel bir bakiş

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dr., Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

İkinci  Dünya  Savaşı’nın  başlamasından  önce  Çin’e  askeri  bir çıkarma gerçekleştiren Japonya ile Çin ilişkileri genel anlamda olumsuz bir  trend  izlemiş  olmakla  birlikte  her  iki  ülke  yöneticileri  genelde olumsuzluklarla  dolu  yakın  tarihi  geçmişe  takılmayı  tercih  etmeyip, ekonomik  bakımdan  birbirlerinin  önemli  ticaret  ortağı  durumuna gelmişlerdir. Öyle ki, Japonya uzun yıllar Çin’in en büyük ticaret ortağı durumuna gelmiş, diğer tarafta Çin de Japonya’nın ikinci büyük ticaret ülkesi ve ihracat piyasası durumuna gelmiştir. Bilim, eğitim, kültür ve sağlık alanlarındaki  işbirliği  açısından:  Çin-Japonya  ilişkilerinin normale dönüştürülmesinden  sonra  iki  ülke  arasında  hükümetler  arası bilimsel ve teknolojik işbirliği ilişkileri kurulmuş, Mayıs 1980’de ÇinJaponya  Bilimsel  ve Teknolojik  İşbirliği  Anlaşması  imzalanmıştır. Bundan sonra iki ülke arasında bu alandaki temas  ve işbirliğinin hızla gelişmesi  ve  gelişme  boyutunun  gittikçe genişlemesiyle  çok  biçimli, çok kanallı ve halklar arasındaki temas ve işbirliği ile resmi temas ve işbirliğinin  bir  arada  yaşadığı  bir  ortam  oluşturulmuştur.   6 Aralık 1979’da  iki  ülke  arasında  “Çin-Japonya  Kültür  Değişimi  Anlaşması” imzalanmıştır. Anlaşmada iki ülke arasında kültür, eğitim, akademi ve spor  gibi alanlardaki  temaslar  belirlenmiş,  2002  yılında  iki  ülke hükümetleri  “Çin  Kültürü Yılı”  ve  “Japonya  Kültürü  Yılı” etkinliklerinin düzenlenmesini kararlaştırmışlardır. Bunun yanı sıra, iki ülke  “Çin,  Japonya  ve  Kore  Cumhuriyeti  Gençler  ve Çocukları  Yaz Kampları”  ile  “Çin,  Japonya  ve  Kore  Cumhuriyeti  Televizyon  Bilgi Yarışması”  ve  “Çin  ve  Japonya  Ekonomik  Forumu”  gibi  etkinlikleri düzenlemişlerdir.  Biz  bu  makalemizde  bazı  çağdaş  Çince materyallerine dayanarak Çin-Japon kültürel ilişkileri hakkında kısa  bir analiz yapmaya çalışacağız.

Özet İngilizce :

Even  if  the  relations  between  the  Japan  and  China  had  in general  been  in  an  unfavorable  tendency  due  to  the  fact  that  Japan landed troops in mainland China on the eve of Second World War, the leaders  of  both  countries  pursued  the  way  to  make  their  counties  key trade  partners  of  each  others  disregarding  the reminiscences  of  their pasts.  In  fact,  Japan  has  long  become  one  of  the  most biggest  trade partner  of  China.  On  the  other  hand,  China  has  turned out  to  be the second biggest trading country and export market for Japan.  In regard to  the cooperation  in  the  fields  of  the  science,  training,  culture  and health  upon normalization  of  China-Japan  relations,  the  scientific  and technologic cooperation have been established between two countries.China  and Japan Scientific  and  Technologic  Cooperation  Agreement was  signed  on  May  1980. This  was  followed  by  the  creation  multifaceted,  multi-channeled ambient  where the  contact  and  cooperation between  the  people  have  been  brought  together thanks  to  rapid development  of  the  contact  and  cooperation  with  an   increasing dimension of the growth.  On December 6, 1979, the countries signed “China  -  Japan Cultural Exchange Agreement”.  The agreement has set out  the possibilities  on  the  cooperation  between  two  countries  in  the field  of  culture, training,  academy  and  sport  and  organization  of activities  of  “Chine  Culture Year”  and  “Japan  Culture  Year”  by  the governments  of  both  countries  in  2002. Furthermore,  both  countries have also arranged various other activities including “China, Japan and Korean Republic Youth and Children Summer Camps”, “China, Japan and Korean Republic  Television Knowledge Contest” and “China and Japan Economic Forum”.  In this article, we will introduce an outlined analysis  on  China  - Japan  cultural  relations  on  the  basis  of contemporary Chinese materials.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :