Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Diyalektolog: Ağız Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Balıkesir tahtacı türkmenleri ağzının fonetik özellikleri

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Balıkesir ve yöresi Tahtacı Türkmenlerine ait daha çok ses bilgisiyle ilgili bazı ağız özellikleri üzerinde durulacaktır. Balıkesir ve yöresi Tahtacı Türkmenlerinin çoğunluğu günümüzde Kaz Dağları ile Madra(n) dağları eteklerinde bulunmaktadır. Balıkesir ili sınırları içerisinde Yörükler, Manavlar, ve Çepnilerle birlikte dördüncü ana ağız grubunu meydana getiren Türkmenler, dil özellikleri bakımından bu ana ağız grupları içerisinde Çepni ağızlarıyla daha çok benzerlikler göstermektedir. Türkiye Türkçesi ağızlarından Batı Grubu içerisinde yer alan Tahtacı Türkmeni ağızları, bölge olarak Çukurova ve Ġç Anadolu ağızlarına yakındır

Özet İngilizce :

In this paper, ıt will be aimed that to introduced about Tahtaci Turkoman‟s dialects of the some peculiarities - on Phonetic - . Today, all of the Tahtacis live around the Kaz mountains and Madra(n) mountains in Balıkesir. Together with Yoruks, Manavs and Cepnies, Turkomans 4 main accent group and among these main accent groups they are more close to Cepni accent according to their language properties. Turkoman‟s dialects take part in west groups of Turkey Turkish accents. And they are more close to Inland Anatolia and Çukurova accents in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :