Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Diyalektolog: Ağız Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bahaeddin ögel’in “harput ağzı fonetik ve morfoloji” adlı eseri üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Genel Türk tarihi ve kültür tarihi alanındaki çalısmalarıyla Türk tarihi arastırmalarında önemli bir yeri olan Bahaeddin Ögel'in "Harput Ağzı Fonetik ve Morfoloji" adlı yayımlanmamıs bir etüt çalısması bulunmaktadır. Adı geçen çalısma Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde ET00038 demirbas numarasıyla kayıtlıdır. Ögel'in etüdü 140 sayfalık bir çalısmadır. Çalısma "Baslangıç" bölümüyle baslamaktadır. Bu kısımda genel olarak Harput, Elazığ ve Harput ağzı üzerine kısaca bilgi verilmistir. Ardından çalısmada kullanılan çeviri yazı isaretleri gösterilmistir. Çalısma Harput ağzı üzerine yapılan Fonetik ve Morfoloji baslıkları altında baslıca iki bölümden olusmaktadır. Bu iki bölümden sonra Harput'tan derlenen dört adet metne yer verilmistir. Fonetik ve Morfoloji kısmındaki inceleme de bu metinlerden hareketle yapılmıstır. Çalısmanın sonunda ise metinlerden hareketle olusturulmus kısa bir sözlük bulunmaktadır. Çalısmada simdiye kadar üzerinde herhangi bir çalısma yapılmamıs olan eser genel hatlarıyla tanıtılmıs, değerlendirilmis ve Harput ağzı üzerine yapılan diğer çalısmalarla mukayese edilmistir. Adı geçen eserden hareketle Harput ağzının önemine değinilmis, Harput ağzının Türkiye Türkçesi ağızları içindeki yeri de belirlenmeye çalısılmıstır.

Özet İngilizce :

Bahaeddin Ögel, who has a very important place with his Works on General Turkish History and History of Culture in the field of studies on Turkish history, has an unpublished study named "Harput Dialect Phonetics and Morphology". The study is recorded in the library of Turkish Language Association with inventory stock number ET00038. Ögel's study consists of 140 pages. It starts with "Introduction" part. In this section, general information is given about Harput, Elazığ and Harput dialect. Then, transcription signs used in the study are presented. The study consists of two main parts named Phonetics and Morphology. After these two parts, four texts compiled from Harput are included. Investigation in Phonetics and Morphology parts is based on these texts. At the end of the study, there is a glossary based on these texts. In this article, the work, which has not been studied so far, is introduced generally, evaluated and compared with other works done about Harput dialect. Starting form Ögel's work, the importance of Harput dialect has been emphasized and the place of Harput dialect has been determined in Turkey Turkish dialects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :