Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yahya kemal: geleneği geliştiren, dönüştüren şair

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Ankara1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Sanat eseri, bir toplumun değerler bütününün, kültürünün belli estetik formlarla ifade biçimidir. Güzel sanatların bir dalı olan şiir, kültüre ve estetik ölçülere dayanır. Şiir, toplumdaki değişmeleri belli bir mesafeden takip eder. Osmanlı toplumunun değerler değişimi döneminde yaşamış olan Yahya Kemal, bir taraftan yeniliklere açılırken diğer taraftan gelenekten beslenmiş bir şairimizdir. Klasik geleneğin etkilerinin en fazla görüldüğü eseri ise “Eski Şiirin Rüzgâriyle” isimli şiir kitabıdır. Yazımız bu şiirlerin şekilden ziyade klasik şiirle örtüşen söyleyiş ve muhteva ortaklıklarını, var olan imgeleri dönüştürmesini, kendisine özgü imajlarını ve devrin zihniyet yapısının etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

Works of art, all of a society's values, culture is a particular form of aesthetic forms of expression. The poem, a branch of the arts are based on culture and aesthetic dimensions. Poetry, changes in society follows from a distance. Yahya Kemal is a poet who lived during change the value of Ottoman society, one side opened to innovation; the other side, were fed by a poem of our tradition. Eski Şiirin Rüzgarıyle is a poetry book which seen most of the effects in the classic tradition. In this study, we showed with Yahya Kemal's poetry and classical poetry's similarity and differences in his poem. We have demonstrated the effect of poetry to convert the existing images, and assigns its own unique image of the structure of the mindset.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :