Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Umdetü’l-ahbâr’da şair biyografileri

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1, Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı2
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede klâsik Osmanlı şairleri ve birkaç Kırım şairinin hayatı, edebî kişiğini ve şiirlerini ihtiva eden Umdetü’l-Ahbar isimli eser incelemeye alınmıştır. Eser her ne kadar 18. yüzyılda yazılmış bir tarih eseri olsa da II. Mehmed devrine kadar Osmanlı şairleri hakkında bilgiler içermektedir. Bu şairler Yıldırım Bâyezid dönemi şairleri: Süleymān Çelebi, Niyāzì; Süleymân Şâh dönemi şairleri: Aģmedì, Monla Ĥamza, Aģmed Dā’ì; I.(Çelebi) Mehmed dönemi şairleri: Ezherì, Cemìlì, Źihnì, Şeyĥì, Kemāl-i Ĥalvetì; II. Murâd dönemi şairleri: Ĥākì, ‘Ašāyì, Faĥĥārì, Seyyid Nesìmì, Şāh Ĥandān, Kemāl, Hümāmì, Şìrāzì, Şemsì, Monlā Ģasan, Ŝafì, Ża’ìfì, Nedìmì, ‘Ārif ‘Alì’dir. Daha sonraki bölümlerde kısmî olarak Kırım şairlerinden ve Osmanlı sahası şairi Sābit’ten bahsetmektedir.

Özet İngilizce :

In this article; a book named Umdetü’l-Ahbar, that includes poems and biographies of classical Ottoman poets and several Crimean poets, is examined. This work is dated about 18. Century but it spans classical period and earlier times through the II. Mehmet era. The poets mentioned are as follows. In Yıldırım Bâyezid era: Süleymān Çelebi, Niyāzì. In Süleymân Şâh era: Aģmedì, Monla Ĥamza, Aģmed-i Dā’ì. In I.(Çelebi) Mehmed era: Ezherì, Cemìlì, Źihnì, Şeyĥì, Kemāl-i Ĥalvetì. In II. Murâd era: Ĥākì, ‘Ašāyì, Faĥĥārì, Seyyid Nesìmì, Şāh Ĥandān, Kemāl, Hümāmì, Şìrāzì, Şemsì, Monlā Ģasan, Ŝafì, Ża’ìfì, Nedìmì, ‘Ārif ‘Alì. Finally some Crimean poets and Sābit, who is thought to be in Ottoman field of study, are partially mentioned.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :