Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nâbî’nin “mi‘râc-nâme”si

Yazar kurumları :
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Böl., Ankara1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Mi’râc-nâmeler, Peygamber Efendimizin mi’râc mucizesinin anlatıldığı edebî eserlerdir. Arap, İran ve Türk edebiyatlarında pek çok mi’rac-nâme türünde yazılmış eser bulunmaktadır. Türk edebiyatında XV. yüzyıldan itibaren görülen bu türün ilk örneği Ahmedî’ye ait olan mi’rac-nâme’dir. Mi’rac-nâmeler üzerine bir doktora tezi hazırlayan Prof. Dr. Metin Akar’ın divânlarda, kasidelerin bir bölümü olarak tespit ettiği mi’râc-nâme örnekleri bulunmakla beraber, türün müstakil olarak yazılmış örnekleri otuz civarındadır. Doktora tezinde yer almayan Nâbî’nin Mi’rac-nâme’si, mesnevî nazım şekliyle kaleme alınmış olup toplam 525 beyittir. Şairin yüz civarındaki Divân nüshasından sadece altısında yer alan bu şiir, tahminimizce Nâbî’nin son dönem eserlerindendir. Zaten Nâbî’nin, eserindeki ifadeleri de bu tezimizi doğrulamaktadır.

Özet İngilizce :

Mi’rac-nâme is a kind of poem which includes the night of the Prophet Mohammed’s miraculous journey. There is a lot of mi’rac-nâmes in the Arab, Iran and Turkish literatures. The first mi’rac-nâme was written in the XVth century in Turkish Literature. XVth century’s Turkish poet Ahmedî wrote the first mi’râc-nâme. Prof. Metin Akar who had a Ph.D about mi’râc-nâme, proved nearly 30 mi’râc-nâmes except Nâbî’s Mi’rac-nâme. This article intends to introduce Nâbî’s work. XVIIth century’s Ottoman poet Nabi besides his ten books also wrote a Mi’rac-nâme. This work is 525 couplets and written in the mesnevi form. Among Nâbî’s hundered of Divan copies, only 6 manuscripts include mi’rac-nâme. This work might be the poet’s final book.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :