Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nâbi’nin şiir ve diğer edebî konular hakkındaki görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Manisa1
Görüntülenme :
608
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği gibi, divan şairlerinden pek az bir kısmı şiir sanatı ve diğer edebî tür yahut konularla ilgili düşüncelerini divanlarının önsözünde anlatır. Divan sahibi şairlerin çoğu ise manzumelerinde değişik vesilelerle şiir sanatı, kendilerinin bu sanattaki kabiliyeti ve diğer şairler hakkındaki fikirlerini dile getirirler. Sanatkârların şiir ve diğer edebiyat meselelerine ait görüşlerini sadece divanlarının önsözünde yahut içindeki manzumelerde değil, mensur eserlerinde ve mesnevîlerinde de anlattıklarına rastlanabilmektedir. Bu makalede ünlü divan şairlerinden Nâbî’nin şiir ve diğer edebî konular hakkındaki görüşleri esas itibarıyle Hayrî-nâme’nin, vezinli sözün güzelliğinden bahseden bölümüne dayanılarak tesbit ve izah edilmektedir. Nâbî, nazım, nesir, Arap, Fars ve Türk dilleri ile bu ulusların edebiyatları hakkındaki düşüncelerini, Hayrî-nâme’den başka, Türkçe Dîvânında ve diğer eserlerinde de zaman zaman ifade eder. Bu yazıda onun Hayriyye’nin anılan bölümünde toplu hâlde ve diğer eserlerinde dağınık şekilde bulunan edebî görüşlerinin birlikte ele alınıp incelenmesi ve poetikasının ortaya konulması hedeflenmektedir.

Özet İngilizce :

It is known that a few poets in classic literature expressed his/her own opinions on poetry and other literary genres. Majority of the divan, the book of classical poets, owners gave some information about the art of poem, their own talents in their art and ideas about other poets. The opinions of classical men of letter and artists considered poems and literary issues can be coincided within poets’ proses and in their mathnawis (mesnevi) alongside with their divans’ preface or in proses taking places in their divans. In this study the opinions of well-known poet Nabi’s poetry and other literary matters are determined and explained by relying on Hayri-name’s one chapter where the beauty of metrical word is expressed. Nabi in his Hayri-name expresses his ideas about verse and prose, Arabic, Persian and Turkish languages and literatures in his Turkish Divan and other works from time to time. Here the opinions of Nabi about art, poem, poet, and talent taking place are examined and his poetica is introduced.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :