Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Metin tamiri (usul ve esaslar, uygulamalar ve bazı teklifler)

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Ed. Böl., Kırşehir1
Görüntülenme :
763
DOI :
Özet Türkçe :

Eski Türk Edebiyatı çalışmaları çerçevesinde yapılan yayınlar içinde metin neşri hâlen en büyük yoğunluğu oluşturmaktadır. Metin neşri, tabiatı gereği, neşre esas eserin nüshalarının tespitinden yayım aşamasına kadar birçok problemi barındıran bir ameliyedir. Bahis konusu problemlerden bir kısmı genel, bir kısmı da her metnin kendine özgü problemlerdir. Metin neşrinin en kayda değer alt problemlerinden birini de “metin tamiri” konusu teşkil etmektedir. Bugüne değin yapılan metin neşirlerinin çoğunda nâşirlerin metin tamiri konusuna –türlü sebeplerle- kayıtsız kaldıkları gözlenmiştir. Metin tamiri konusunda Ali Nihad Tarlan tarafından hazırlanan, lisans öğrencilerine metin tamiri örneklerini gösterme gayesine matuf küçük risale dışında bir çalışma bulunmamaktadır. Metin tamirinin usul ve esasları, uygulamaları ve konu hakkında bazı terim tekliflerini ihtiva eden bu makale, bu konudaki ihtiyaca cevap verebilmek, metin tamiri meselesinde bir birlik oluşturabilmek ümidiyle kaleme alınmıştır.

Özet İngilizce :

Text publications still form the majority in the publications that is issued about the classical Turkish literature. Text publication naturally is a process that has a lot of problems from determining the main copy among various editions. A part of these problems is general, but other part of them is the specific problems about the text. One of the most remarkable sub-problem of text publication is formed by “text reparation”. Hitherto in the most of text publications, it is observed that the editors were oblivious to the text reparation subject. There is not such work about text reparation except from a little work by Ali Niad Tarlan which is prepared to show text reparation samples for university students. This article which has wises and subtances of the text reparation, some practises and some proposals about the subject is written with a hope to answer the purpose and to bring the ideas together about the text reparation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :