Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Metin neşrinde vezinle ilgili problemler, bazı tespit ve teklifler

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kırşehir1
Görüntülenme :
690
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle son 20 yılda, üniversitelerimizin çoğalmasına paralel olarak akademik çalışmaların da artması dikkat çekicidir. Bu bağlamda Klâsik edebiyatımıza ilişkin pek çok metin de lisan üstü tez çalışması olarak hazırlanmakta, bunların bir kısmı da neşredilmektedir. Kütüphane köşelerinde asırlardır bekleyen kültürel değerlerimizin bilim dünyasının kullanımına açılması ve yeni nesillerin bunları tanımasının sağlanması kuşkusuz ki çok önemli ve değerlidir. Ne var ki aslında ana malzemesi pek farklı olmayan metinlerin neşir sahasına geçtiğinde birbirinden çok farklı uygulamalara maruz kaldığı çok farklı kisvelere büründüğü de bir gerçektir. Bu çalışmada, manzum metinlerin en önemli unsurlarından olan “vezin”in metin neşrindeki yeri irdelenmiş, vezinle ilgili karşılaşılan problemlere ve farklı uygulamalara değinilmiş ve bu hususta bir “birlik” oluşturabilmek gayesiyle bazı teklifler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Especially in the last 20 years, in parallel with proliferation of universities to increase their academic studies is striking. In this context, many of our text about classical literature prepared for graduate thesis work, some of which are also broadcast. It is certainly very important and valuable that our cultural values that mains in the corner of libraries, waiting for centuries to be opened to the world of science. However, in fact, not unlike the main material of the text when passed to the publishing area exposed to very different applications in different guise is a fact that the impersonation. In this study, the most important element in verse texts the “meter” has been examined in the text presentig, related with meter problems encountered and the different applications and these issues are addressed in an “alliance” with the intention can be created some proposals were presented.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :