Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Klasik türk edebiyatında gelenekli bir yazım konusu olarak ilim ve mal

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Balıkesir1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öncelikle ilim ve malla ilgili vecizelerin hangi kaynaklarda nasıl geçtiği tespit edilmiş, ardından klasik Türk şairlerinin ilim ve mala bakışı verilmeye çalışılmıştır. Tespit edilen on sekiz metnin tamamı dikkate alınarak ilmin maldan üstünlüğüne dair vecizeler on dört başlık hâlinde belirlenmiş; Âşık Paşa, Bedr-i Dilşad, Hazînî ve Sünbülzâde Vehbî'nin “ilim ve mal” konulu şiirleri bir araya getirilip karşılaştırılmıştır. Yazının sonuna Hazînî'nin ilim ve maldan bahseden bugüne dek yayımlanmamış bir manzumesi ilave edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, first of all the sources of epigrams about science and wealth have been verified and how these epigrams appeared on them has been studied. Then Turkish classical poets' perceptions on science and wealth have been analyzed. Taking in the consideration the all verified seventeen texts, the epigrams expressing that science is above wealth have been listed under fourteen titles. Âşık Paşa's, Bedr-i Dilşad's, Hazînî's and Sünbülzâde Vehbî's poems on “science and wealth” have been brought together and a comparison has been made among them. At the end of the paper Hazînî's one poem addressing science and wealth and never been published before has been added.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :