Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kelâmî mahlaslı iki divan şairi: kelâmî cihan dede ve kelâmî-i rûmî

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul1
Görüntülenme :
926
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik şiirimizde Kelâmî mahlasıyla bilinen toplam dört divan şairi mevcuttur. Bu yazıda bu dört şairden ilk ikisini; 1004/1595 tarihinde vefat eden Kerbelalı Kelâmî Cihan Dede ile 17.yy.ın hemen başında yaşayan ve “Vekâyî-i Ali Paşa” isimli mühim bir eser yazmış olan Kelâmî-i Rumi ele alınmıştır. Kerbelalı Kelâmî’nin “Divan”ı ile “Kıssa-i Ebu Ali Sina” isimli eserleri vardır. Daha velût olan Kelâmî-i Rûmî’nin eserleri ise; “Kelâmî Mecmuası”, “Vekâyî-i Ali Paşa” ve tarafımızdan tespit edilen “Sehername”’den meydana gelmektedir. Bu eserler arasında “Vekâyî-i Ali Paşa” verdiği tarihî bilgiler ve bazıları tezkirelere geçmemiş bilinmeyen şairlere yer vermesi bakımından bilhassa önemlidir.

Özet İngilizce :

There are four divan poets known in the appellation of Kelâmî. In this article two of these four are discussed: Kelâmî Cihan Dede who died in 1004/1595 and Kelâmî-i Rumi who lived in the very beginning of 17th century and had a considerable work named as “Vekayi-i Ali Paşa”. The Works of Kelâmî from Kerbela are Divan and Kıssa-i Ebu Ali Sina. As a more fertile poet, Kelâmî-i Rumi has the works: Kelâmî Mecmuası, Vekayi-i Ali Pasha and Sehername. Among these works, Vekayi-i Ali Pasha is more important than the others, for it gives historical information and comprises some poets who are not included in tezkires (encyclopedic biographies of poets).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :