Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibnülemin’in divan neşirleri

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Edebiyatı araştırmalarının önemli çalışma alanlarından birisi de tarihî metinlerin yayımlanmasına yöneliktir. Tenkitli metin neşirleri; şerh, tahlil ve inceleme gibi çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi ve doğru sonuçların elde edilebilmesi için kuşkusuz çok gereklidir. Bu makalede Türk Edebiyatı tarihinde biyografi yazıcılığı ile öne çıkan, bunların her birine çok kıymetli mukaddimeler yazarak yayımlarının gerçekleştirilmesinde en önemli rolü üstlenen İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın divan neşirleri üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Söz konusu neşirler, dönemin matbuat hayatında yer etmiş olan Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi tarafından basılan Şeyhülislam Yahya, Hersekli Ârif Hikmet ve Leskofçalı Galip divanları olup bizde ilk ilmî divan neşirlerindendir. Ayrıca makalede yapılan bu yayımların, sonraki metin neşri çalışmalarına sağladığı katkılar değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

One of the most important studies of Turkish researchers is about publishing historical texts. As it is known critical editions are very necessary for interpreting and analyzing of texts. Thus, in this study, it is focused on diwans that were published by Ibnülemin Mahmud Kemal Inal who also looms large with his biographies in the history of Turkish literature. These publishings are diwans of Seyhülislam Yahya, Hersekli Arif Hikmet and Leskofcalı Galip that published by Library of Asar-ı Müfide and also these diwans are first in critical diwan publishings. In this study it is also mentioned how these diwans has contributed to publish texts later.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :