Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Emrî divanı’nda âdetler ve gelenekler

Yazar kurumları :
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
986
DOI :
Özet Türkçe :

Şairler içinde yaşadıkları toplumdan bağımsız düşünülemez, bu divan edebiyatı şairleri için de geçerlidir. Divan edebiyatının pek çok kültürel unsuru bünyesinde barındırdığı rahatlıkla söylenebilir. Bunların başında da devrin âdet ve gelenekleri gelmektedir. 16. Yüzyıl şairi Emrî’nin (öl.1575) Divan’ında da çok sayıda âdet ve gelenek yer almaktadır. Hazırlanan bu çalışmada bahsi geçen eserdeki âdet ve gelenekler tespit edilmiş, şairin bunlarla ilgili dile getirdiği tasavvurlar ortaya konulmuş, verilen örneklerin ışığında bunlar açıklanmaya çalışılmıştır. Tespit edilen unsurlar mümkün olduğunca tasnif edilmiş ve belli başlıklar altında toplanarak ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Poets cannot be considered independent of societies in which they live. This is also applicable for poets of Diwan Literature. We can readily state that Diwan Literature comprises various cultural elements. These elements are principally customs and traditions of the age. In the Diwan of Emrî (d. 1575), a 16th century poet, there are a lot of customs and traditions. In this paper, the customs and traditions in this Diwan are identified, poet’s conceptions in relation to these customs and traditions are stated and these are tried to be illustrated with examples. Identified cultural elements are classified to the utmost and dealt with being categorized under certain titles.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :