Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sultan ii. bayezid’in farsça şiirleri üzerine

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kırklareli1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı padişahlarının sekizincisi olan ve Adlî mahlasını kullanarak şiirler yazan II. Bayezid [1447-1512]’in divanında Farsça olarak kaleme alınmış 14 (on dört) gazel, 1 (bir) kıta ve 2 (iki) matla yer almaktadır. II. Bayezid’e ait şiirlerin yaklaşık olarak onda birini oluşturan bu şiirlerin, divanın ilmî yayınının ilgili kısmında birtakım yanlışlarla birlikte görülmesi dolayısıyla yeniden ele alınmasına ihtiyaç hissedilmiştir. Asıl gaye olarak bu şiirlerin metinlerinin yanlışsız bir biçimde ortaya konulmasını seçen bu yazıda önce metin tenkidinden kısaca bahsedilmiş ve hemen ardından bir metnin yayımlanmasında takip edilmesi gereken yollara işaret edilmiştir. Bu noktadan hareketle II. Bayezid’e ait söz konusu şiirler, beyitlerinin vezne uygunluğu, kelimelerin izafetli yahut izafetsiz okunması, Arap harflerinin özelliklerinden kaynaklanan sebeplerle kelimelerin yanlış okunması ve benzeri açılardan gözden geçirilmiştir. Bu bakımlardan şiirlerde görülen yanlışlıklar önce bir tasnife tâbi tutulmuş ve tamamının ayrıntılarıyla tespit edilip açıklanması yerine her bir başlık için üç örnek vermekle yetinilmiştir. Ardından verilen örneklerde yapılan yanlışların neden kaynaklandığı ve bunlara ilişkin öneriler sıralanmış ve II. Bayezid’e ait toplam 17 (on yedi) Farsça şiirin tamamı transkripsiyonlu olarak yeniden Latin harflerine aktarılmıştır. Nihayet hem II. Bayezid’in edebî şahsiyetinin değerlendirilmesinde katkısı olacağı düşüncesiyle ve hem de metnin doğru olarak okunup anlaşıldığını teyit etmek gayesiyle Farsça şiirlerin çevirileri de çalışmanın sonuna ilave edilmiştir.

Özet İngilizce :

In Diwan of Bayezid II who was one of Ottoman poet sultans and who have used mahlas of Adli in his poems, there are 14 (fourteen) ghazels, 1 (one) quatrain and 2 (two) couplets in Persian. These poems that had formed ten percent of all poems of Adli, has been published with Turkish poems of him. Because of Persian poems in the scientific edition of Diwan of Adli have included some mistakes and deficiencies, we decided to republish them. Because we aimed to correct the mistakes which have took place in these poems, firstly we mentioned about the methods which were important in text edition. In this regard those mistakes classified first, then instead of giving all mistakes in detail, it has been given three examples for each subheading. And then we tried to put forth the reason of mistakes which had took place in Persian poems of Sultan Bayezid II, after this, we offered corrections about those mistakes. Lastly in this article these poems have been examined with regard to prosody, words and text edition. Then the text of Persian poems of Adli has been given with transcriptional alphabet, and also Turkish translations of these poems have been added.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :