Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şiir dilinde anlam çağrışımları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Derin bir lugat bilgisine sahip Osmanlı şairleri kelimeleri hakikî, mecazî ve ıstılahî anlamlarıyla zengin çağrışımlara açık bir şekilde kullanırlar. Bu çağrışımlardaki ilgiler kimi zaman üstü örtülü imalarla gerçekleşir. Öyle ki bazen anlamlar arasındaki bağları fark edebilmek mümkün olmaz. Şiir dilinde şairler tarafından özellikle ve titizlikle gerçekleştirilen anlam inceliklerinin tespiti ve nasıl işlediklerinin belirlenmesi, nitelikli sözlüklerin yazılabilmesi ve üslûp incelemelerinde kıstaslar oluşturulabilmesi için bir gerekliliktir. Bu makalede, bazı kelimelerin asıl anlamlarının şiirlerde çağrışımlar yoluyla nasıl yaşadığı üzerinde durulacak ve bundan hareketle bazı tespitlerde bulunulucaktır.

Özet İngilizce :

Ottoman poets, who has a deep lexical knowledge, use the words on the rich associations with real, metaphorical, and terminological meanings. The relations of these associations sometimes occur with veiled allusions such that to realise the relations among meanings is impossible. Determination of the meaning graces performed meticulously by the poets in the language of poetry and how they work is necessity to write qualified dictionaries, establish criteria for examination of genres. In this article, we will focus on how the original meanings of some words live in poetry and make some points.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :