Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fetihten sonra yazılmış türkçe ilk mevlid-i manevî: kerîmî’nin irşâd’ı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Mevlid, Hz. Muhammed’e (ö. 632) duyulan sevgiyi, onun üstün vasıflarını, ayrıca doğumu, peygamber oluşu, mîrâca yükselişi ve vefatını dile getiren, çoğunlukla manzum olarak kaleme alınmış eserlere verilen genel addır. Bu çalışmanın konusu olan Kerîmî’nin “İrşâd”ı başta “Vesîletü’n-necât” olmak üzere onunla benzerlik gösteren diğer mevlidlerden farklıdır. İrşâd’da Hz. Muhammed’in doğumu tasavvuf çerçevesinde ele alınır, yani onun “Mevlid-i manevî”si anlatılır. Bu yönü ile “İrşâd”ın, telifinden (1458) 11 yıl sonra 1469’da kaleme alınan Ahmed’in “Mevlid”ine tesir etmiş ve diğer mevlidlerde “Nûr-ı Muhammedî” bölümünün daha geniş anlatılmasına yol açmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Eserin müellifi ise muhtemelen Bursalı Kerîmî’dir ve 16. yüzyılın başında vefat etmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mawlid is a general name of poems like Vesîletü’nnecât written by Süleyman Çelebi depicting the birth of Probhet Muhammed, love about him, his superior qualities, being probhet, rise mirac and death. This article is about Karîmî’s mawlid, “İrşâd”, written in 1458 affected others probably with its method, explaining the subject in frame of soufism, has only one chapter is “Nûri Muhammedî” that is one of the parts of mawlid. It is the first written after the conquest, also the third all mawlids. The poet Kerîmî is from Bursa died beginning the 16th century, was a soufi poet and scholar.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :