Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Edirneli şevkî divanı üzerine değerlendirme ve şevkî’nin farsça şiirleri

Yazar kurumları :
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara1
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Divan Edebiyatını anlamaya ve yorumlamaya yönelik önemli malzemeler sunan divanlar, tezkireler ve tarih metinlerinde daha çok döneminin öne çıkan üstad isimleri değerlendirilmekte ve bu metinleri yayıma hazırlayan araştırıcılar da öncelikli olarak bu konumdaki şair/yazarları öne çıkarmaktadırlar. Ancak ilk olarak tercih edilmeyen ikinci sınıf şair/yazar kategorisine girebilecek, tezkirelerde hakkında çok fazla bilgi yer almayan, eserleriyle yaşadığı dönemde üstad şair/yazarlar kadar ses getirmeyen isimler ve eserleri incelendiğinde yaşadıkları dönemdeki edebiyat algısını görebilmek mümkün olabilmektedir. Bu yazıda yakın zamanda yayımı yapılan Edirneli Şevkî Divanı değerlendirilecek, Şevkî’nin kendi döneminin şiir tarzına ne ölçüde yön verdiği üzerinde durulacaktır. Edebiyat tarihlerinde öne çıkarılan bu yüzyıla ait folklorik üslubu bir üst basamağa taşıyan kullanımın Necati Bey dışında dönemin başka şairlerinde de rastlanabildiğini göstermesi bakımından bu ve benzer, arka planda kalmış isimlerin tanıtılması ayrıca önemlidir. Şiirinin taşıdığı folklorik öğeler ile Şevkî’nin üslubu folklorik özellikler taşıyan ama onu estetik bir düzlemde sunabilen bir tarzdır. Yazının sonunda divandaki Farsça şiirlerin çeviriyazımı da yer almaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Divans, tazkiras and history boks provides important information to understand and interpret Ottoman Divan Literature. In these texts prominent names in their own periods are mostly evaluated by researchers who prepare these texts for publication. However we may categorize some poet/authors as second-class writers that they are not prominently preferred by tazkira writers and we can’t find too much information about them in these kind of books. When examined the works of these writers it is possible to see the perception of literature in their period. In this review article Edirneli Şevkî Divanı which published recently will be evaluated and will be focussed on Şevki’s style of poetry in his period. It is also important to introduce names like Şevkî in terms of showing up stylistic features of folk style in their poems as seen in Necati Bey’s style in this period. Şevkî’s style with folk style in his poems at the same time has an aesthetic aspect. At the end of article, there will be transcription writing of Persian poems in Divan.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :