Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir eskatoloji miti olan tufandan klasik türk şiirinde şarap metaforuna

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kocaeli1
Görüntülenme :
662
DOI :
Özet Türkçe :

İslam kültür dairesinde şekillenen klasik Türk edebiyatı, bir kültür ürünü olması hasebiyle, bu coğrafyaya etki eden tüm kültürel katmanlardan da nasibini almıştır. Özellikle Orta Doğu ve Anadolu coğrafyasının dinler ve medeniyetler odağı olması bakımından, henüz adı konulmamış pek çok mit ve ritüelin İslam kültüründe hayatını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bir eskatoloji öğesi olan Nuh ve onun gemisi etrafında anlatılagelen kıssalar, değişen din ve kültür şartlarında da mitolojik anlamını korumayı sürdürmüştür. Adına, israiliyat ya da efsane deyip geçemeyeceğimiz önemli ve bir o kadar hassas olan bu etkileşim, evrensel mitoloji okulunun kılavuzluğunda da birtakım anlamlar ifade etmektedir. İslam dininde yasaklanmış bir içecek olan şarap ile bir peygamber olan Nuh’un yan yana getirilmiş olması, bugün için hoş karşılanmasa da klasik Türk edebiyatında, şarabın keyfiyeti, kadehin icadı ve şekli çevresinde tufan ve Nuh’un gemisi bağlamında zengin bir alegori oluşmuştur. Bu makalede, İslami kültür coğrafyasında hayat bulmuş ve türlü yolculuklar sonucu bu kültürle tanışmış olan tufanla ilgili anlatının, klasik Türk edebiyatında şarap bağlamında ele alınışı üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Classical Turkish literature, consists of an Islamic culture around, by reason of being a product of culture affected all cultural layers in the geography domain. We can say that many untitled myths and rituals in the Islamic culture, in terms of being focus of religions and civilizations of the geography of the Middle East and Anatolia. The culture revolve around Noah and his ship, an eschatology myth, continued to protect of the mythological meaning under conditions of varying religions and cultures. This interaction, is just as important and sensitive and can not pass renaming israiliyat or legend, refers to a number of meanings guided the universal school of mythology. Despite of the fact that the introduction of side by side of wine, a drink is prohibited in the religion of Islam, and Noah, is a prophet, frowned upon today, consists of rich a allegory in the context of the flood and Noah's ship, around nature of wine, the invention of the glass and the shape in classical Turkish literature. In this article, we will evaluate handling of narrative grown up around flood, found life in Islamic culture geography and were introduced in this culture as a result of round trips, context of the wine in the calical Turkish literature.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :