Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aşk mesnevilerinde şimdiki zaman algısı

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Trabzon1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Estetiğin sınırları içinde bakıldığında zaman, felsefenin de yardımına ihtiyaç duyacağımız bir meseledir. Zamana ait her tasarruf, metne ait bütün belirleyicileri de etkileyen bir husustur. Tanrı’nın yaratma fiiliyle birlikte zaman, dinin de en önemli konusu olagelmiştir. Bununla birlikte Divan edebiyatında ve özellikle mesnevilerde ise zaman, çok farklı şekillerde ele alınmıştır. Vak’a, mekân ve şahsiyetle birlikte ele alınan zamanın gerçeklikle ilişkisi, farklı boyutlardadır. Bu sebeple zamandan her söz ediş, aynı zamanda gerçeklikten de bahsetmemizi zorunlu kılar. Nitekim zaman mesnevilerde kimi zaman nesnel algıların ötesinde kimi zaman gerçeklikten tümyle uzak bir şekilde ele alınmaktadır. Ağırlıklı olarak şairler, mesnevilerinde nesnel zamandan uzaklaşarak gerçek-ötesi bir zaman vurgusuna yönelmektedirler. Şimdiki zaman yahut yalnızca bir “an” ile sınırlanan bir zaman diliminde kahramanlar, zamanda farklı boyutlara geçmekte ve yaşanılan zamandan ve dolayısıyla gerçeklikten uzaklaşmaktadırlar. Kastedilen şimdiki zaman algısına ait vurgu, aşk mesnevisi olarak telakki edilen Hüsn ü Aşk’ta daha çok gözlemlenebilirken çalışmamıza Yûsuf u Züleyhâ ve Leylâ ve Mecnûn gibi diğer aşk mesnevilerini de alıp bir karşılaştırma yapmak istedik. Böylelikle bu gerçeklik algısındaki değişim ve dönüşümlerin neler olduğuna dair bir fikir edinebilmek için bu metinlere yöneldik. Amacımız, yalnızca zamana ait kelimelerin neler olduğu yahut bunların istatistiki sonuçlarını elde etmek değil şimdiki zaman algısının hangi fiillere yol açtığını yahut fiillerin zamana hangi vasıfları eklediğini anlamaktır..

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Time, when looked at in the limits of esthetics, is a matter that needs the help of philosophy. Every behavior belongs to time, is a point that affects all determinants about the text. Time has been the most important fact of religion with the creating action of God. Besides, in divan poetry and especially in mesnevis time is used in different ways. The relationship of time with reality, used with the event, place, and personality, is in different dimensions. Because of that, every mention about time, makes us to mention about reality at the same time. So, time in mesnevis is used sometimes above the objective perception, and is sometimes far away from reality. Generally poets trend to the emphasis of non-real time by leaving the objective time in their mesnevis. The heroes limited in the time period of the present time or the“ moment” go to different dimensions in time, so move away from the real time, that’s reality. When the emphasis to the present tense perception can be observed more in love mesnevi “Husn u Ashk” , we wanted to compare the other love mesnevis by taking “Yusuf u Zulayha” and “Layla and Macnun”. So we trend to these texts to get ideas about the changes of reality perception. Our goal is not only to get the statistical results of words belongs to time, is to understand that present tense perception causes to verbs or verbs add to qualities to time.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :