Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dilbilim Araştırmaları Dergisi ( Eski adı Dilbilim Araştırmaları )

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yalın hayır ın nezaket(sizlik) derecesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
530
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma yalın HAYIR'ın ana dili Türkçe olan kadın ve erkek dinleyiciler tarafından nasıl algılandığını, HAYIR diyenlerin özellikleri değiştikçe nazik-kaba ekseninde bu ifadeyi nereye yerleştirdiklerini araştırmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler, gözlem, sormacalar ve görüşmeler ile üç aşamada toplanıp, SPSS ve CLAN CHILDES programları kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma, Brown ve Levinson'ın (1987) iddia ettiği gibi ifade ve anlam arasında sabit bir ilişkinin olmadığını göstermiştir. Çalışmadaki katılımcılar için 'Hayır' cevabının kabalık/nezaket derecesi, muhatap özelliklerinin değişmesine paralel olarak değişiklik göstermiştir. Bu sebepten dolayı, nezaket kurallarının daha devingen, daha bağlamsal (hatta daha kişisel seviyede) incelenmesi gerektiği öne sürülebilir. Bunun yanı sıra, belirli bir ortamda kullanılan ifadelerin nezaket derecesinin belirlenmesi için sadece dil kullanımının incelenmesi yeterli olmayacağı ortaya çıkarılmıştır. Çalışma ayrıca, dinleyici değerlendirmesinin göz ardı edildiği ve sadece konuşmacı değerlendirmesinin dikkate alındığı durumlarda iletişimin başarılı olamayacağına işaret etmektedir. Bu sebeplerden dolayı, dinleyicilerin konuşma hakkındaki görüşlerinin de veri kabul edilerek değerlendirmelere dâhil edilmesi gerektiği önerilmiştir.

Özet İngilizce :

This paper examines how the bald-on-record refusal 'NO' of a request is evaluated by male and female native speakers of Turkish. It also tries to uncover whether or not the distance between the interlocutors and the gender of the individual refusing the request affect the way refusals are classified on the polite-rude continuum. The data analysed in the study were gathered in three steps from 240 university students using natural observations, questionnaires and interviews. The analyses of the data were done using SPSS and CLAN CHILDES programs. Results of the study show that the relationship between the variables social distance, gender and the interpretation of the level of politeness of the refusals is multifaceted and dynamic. Therefore, instead of claiming universality for the politeness rules, it is advisable to try to uncover the politeness rules that are valid in different contexts for the different interlocutors taking part in the interaction. The study also shows that evaluating only the data produced by the speakers and ignoring the evaluations of the hearers may lead to misinterpretations of the politeness data. Therefore, if the aim is to uncover the 'real rules of politeness', it is suggested that the hearer's evaluations of the utterances should be taken into consideration too.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :