Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dilbilim Araştırmaları Dergisi ( Eski adı Dilbilim Araştırmaları )

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçede ad+ li :ad +siz karşıtlık örüntüsü ve olası sözlüksel boşluklar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
kurum yok1
Görüntülenme :
799
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkçede -lI ve -sIz biçimbirimleri ile türetilmiş sıfatlar arasındaki karşıtlık örüntüsünü incelemek ve sözlükselleşmiş karşıt anlamlısı bulunmayan sıfatları belirlemektir. Sözlük girdileri temel alınarak yapılan çalışmada, bu biçimbirimlerle türetilmiş sıfatlar arasındaki karşıtlık örüntüsü çıkarılmış ve bunlardan herhangi birine uygun karşıtı bulunmayan sözlükbirimler belirlenmiştir. Lehrer (1974)'deki sözlükselleşme değiştirgeni ve Cruse (2004)'deki bilişsel belirginlik ölçütlerine dayanarak bu sıfatlar sözlüksel boşluk kavramı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sözlükte yer alan ad+lI ve ad+sIz biçimindeki tüm sıfatlar incelenmiş ve söz konusu biçimbirimlerin türettiği karşıt anlamlı sözcüklerin dokuz farklı sözlükselleşme değiştirgeni çerçevesinde sözlükselleştiği görülmüştür. Değiştirgenlerin her biri için kimi olası sözlüksel boşlukların olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the opposition pattern of adjectives formed by morphemes -lI and -sız in Turkish and to find out the adjectives with no lexicalized semantic opposition. This study used dictionary entries to identify opposition pattern of adjectives formed by these morphemes and to find out adjectives without any opposite on the basis of this pattern. These adjectives were discussed within the framework of lexicalization parameter in Lehrer (1974) and cognitve salient criteria in Cruse (2004). The lexicalized adjectives formed by -lI and -sIz were examined, and it was noticed that these antonymous words were lexicalized on the basis of nine different lexicalization parameters. For each of these parameters, it was proposed that there are some lexical gaps in them

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :