Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dilbilim Araştırmaları Dergisi ( Eski adı Dilbilim Araştırmaları )

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The pronominal bu-şu and this-that: rhetorical structure theory

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

This study presents a contrastive analysis of the pronominal uses of bu and şu and this and that in written academic discourse within the framework of Rhetorical Structure Theory (Mann and Thompson, 1988; Marcu 2000). The comparative analysis of these pronominals is done with respect to the rhetorical relations in which they are used. Data for this study were retrieved from journal articles on linguistics and education. The results show that bu-şu and this-that are sensitive to rhetorical relations. Although bu and this are used in similar rhetorical functions (i.e. interpretation, explanation and reason relations), in some occurrences they are used in different rhetorical relations (i.e textual organisation and hypothetical relations). On the other hand, şu is used differently from that and this in the establishment of rhetorical relations. Şu is used in the subtypes of elaboration relation (i.e. elaboration-set-member, elaboration part-whole), while that is not used in elaboration relations. That is used in antithesis, list and contrast relations, where occurrences of şu are not seen. While this is used in addition, interpretation, hypothetical, summarisation and concession relations, şu is not.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, akademik yazılı söylemde adıl konumundaki bu ve şu ile this ve that'in karşılaştırmalı çözümlemesini yapmaktadır. Bu çözümlemenin gerçekleşmesi için bazı dilbilim ve eğitim dergileri taranmış ve bu dergilerde yer alan makalelerde adıl konumundaki bu, şu, this ve that verileri toplanarak küçük bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu kaşılaştırmalı çözümleme, söz konusu adılların söylemde kullanıldıkları retorik ilişkiler temel alınarak yapılmıştır. Bu-şu ve this-that'in içinde kullanıldıkları retorik ilişkiler, Mann ve Thompson tarafından ileri sürülen ve Marcu tarafından geliştirilen (2000) Retorik Yapı Kuramına göre incelenmiştir. Retorik Yapı Kuramı çerçevesinde bu-şu ile this-that'in kullanıldıkları retorik ilişkiler karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda bu ve şu'nun farklı retorik ilişkilerde kullanıldığı gözlenmiştir. Aynı şekilde, this ve that'in retorik ilişki dağılımı birbirinden farklıdır. Bu ve this bazı retorik ilişki kullanımlarında örtüşseler de aralarında farklar vardır. Şu'nun kullanıldığı retorik ilişki dağılımı this ve that'in kullanımlarından farklıdır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :