Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dilbilim Araştırmaları Dergisi ( Eski adı Dilbilim Araştırmaları )

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Serialization and the verb in turkish coordinate reduction

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

The article presents data about Turkish gapping and argument deletion in coordination, in particular about their serialization patterns. It offers some suggestions for research on the category of the verb. The patterns are classified along the dimension of referential versus non-referential objects. It appears that these patterns coincide with constituency of SO and OS, at least in surface constituency, because coordination which underlies gapping and argument deletion is a good testing ground for this aspect of grammar. The results show the parallelism effect in backward gapping, and lack of it in the forward variety. Apart from the expected outcome of basicness of SOV for Turkish, it seems that verb-medial orders need further studies. Their involvement in forward gapping is significant but not conclusive. Unlike strict word-order SVO languages, paralellism is not required. It is known that gapping and argument deletion patterns reveal rich information about the verb. The reason for this might be that the verb must be involved in them even when it is not the target of deletion. The most revealing source for verb directionality appears to be the asymmetries arising from differential behavior in syntax.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu makalede Türkçe'deki eksiltme işleminin bazı dizilim özelliklerine bakılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Dağılım, gönderimsel olan ve olmayan nesneler açısından incelenmiştir. Örnekler, Türkçe'de ÖN ve NÖ dizilimlerinin kurucu olduğunu göstermektedir. Bu çıkarımın temel dayanağı, eksiltme işleminin kuruculuk konusunda güvenilir bir test olan eşgüdüm yapısını kullanmasıdır. Sonuçlar geriye dönük eksiltmede koşutluk kıstasının gerektiğini, ileriye dönük eksiltmede ise bunun gerekmediğini göstermektedir. Öne çıkması beklenen özne-nesne-eylem dışında, eylemin ortada olduğu dizilimler de yakından incelenmeyi gerektirmektedir. Diğer özne-eylem-nesne dillerinden farklı olarak öne eksiltmede paralellik kısıtı görülmemiştir. Eksiltme işlemine baktığımızda eylemin dizilime katkısı ile ilgili önemli bilgiler edindiğimiz biliniyor. Bunun nedeni, eylemin, eksiltme işleminin hedefi olmasa bile mutlaka işin içinde olması gerektiği olabilir. Türkçe gibi çalkalamalı dillerde bu bilginin önemli bir kaynağı da dizilimde asimetriler olarak karşımıza çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :