Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dilbilim Araştırmaları Dergisi ( Eski adı Dilbilim Araştırmaları )

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bireyler arasında çatışma içerikli konuşmaların söylem çözümlemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Çatışmalar, zıtlıklar, polemikler ve tartışmalar olarak adlandırabileceğimiz bireylerarası anlaşmazlığı gösteren konuşma olaylarını iletişim biçimleri arasında saymak olasıdır. Bir diğer deyişle, katılımcı a) bu iletişim çeşidinin kuralları ve kendi amaçları doğrultusunda seçtiği dilbilimsel yapıları kullanmakta; (b) bu iletişim biçiminin dilsel ya da edimsel biçimlerini uygulamaktadır. Anlaşmazlık gösteren konuşmaları incelemeye yönelik olan bu çalışmada, çatışma içerikli söylemin nasıl sürdürüldüğüne ilişkin olarak çalışmanın yöntemi ve veri tabanı oluşturulmuştur. Çalışmanın veri tabanını 'Çırak' (orijinal adı 'the Apprentice') adlı televizyon programından rastgele seçilmiş beş bölümden derlenen ve yazıya dökülen anlaşmazlık gösteren konuşmalar oluşturmaktadır. Bu konuşmalar, rekabetçi bir ortamda kullanılan dilin doğasına analitik bir yaklaşım temel alınarak, program içerisinde katılımcıların kişisel etkileri oluşturmak için kullandıkları (a) adım çeşitleri, (b) anlaşmazlık gösteren dilsel ifadelerin çeşitleri ve (c) katılımcıların takip ettikleri iletişimsel ilkeler açısından incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Speech events showing disagreement such as controversies, polemics, conflicts and disputes are forms of communication. This view implies a set of more specific assumptions: (a) to contribute to this kind of speech event is to perform linguistic acts according to one's goals and the rules governing this specific form of communication; (b) there is a typical linguistic or pragmatic form of this type of communication. This study investigates the conflict talk used in the Turkish adaptation of a TV game show 'Çırak' ('the Apprentice'). The data consist of conversations including disagreement among participants, collected from 5 episodes of Turkish versions of the program. Based on an analytic approach to the nature of the language used in a competitive environment, it is revealed how participants in the show construct their personal impressions in terms of (a) types of moves, (b) types of linguistic expressions showing disagreement and (c) the communicative principles that the other participants seem to follow.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :