Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretim programındaki dinleme kazanımlarının ölçme değerlendirme yöntemleri bakımından sınıflandırılması

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

Ölçme yöntemlerinin genel anlamda Türkçe dersinde özel anlamda ise dinleme/izleme becerisini değerlendirmek amacıyla kullanılabilmesi için belirli ölçütlerin bulunması gerekir. Bu ölçütlerin, Türkçe dersi için öğretim programında belirtilen amaç ve kazanımlar olduğu söylenebilir. Öğrencinin belirtilen dinleme/izleme amaç ve kazanımlarına ne ölçüde ulaştığını belirlemek amacıyla ölçme yöntemlerinden yararlanılır. Ölçme sonuçlarıyla ise bir değerlendirmede bulunulur. Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar)'nda dinleme/izleme öğrenme alanına yönelik ifade edilen kazanımları ölçme yöntem ve tekniklerine göre tasnif ederek dinleme/izlemede sürecin mi sonucun mu veya her ikisinin birden mi değerlendirmeye tabi tutulduğunu tespit etmektir.

Özet İngilizce :

There needs to be some criteria for measurement methods to be used in Turkish courses in a general sense and to evaluate listening/monitoring skills in a private sense. It can be said that these criteria are the goals and acquisitions determined in Turkish course teaching programme. The measurement methods are used in order to determine to what extent the student has reached the listening/monitoring goals and acquisitions. An evaluation is carried out through measurement results. The goal of this study is to classify the listening/monitoring acquisitions in Primary Turkish Teaching Programme and Guideline (6th, 7th, 8th Grades) in accordance with measurement evaluation methods and techniques and to determine whether the process or the result has been subject to this measurement and evaluation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :