Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe ders kitaplarında (6-8. sınıflar) yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6-8. sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan metinleri tür ve tema açısından incelemektir. 2006 Türkçe Programında metinlerin taşıması gereken özellikler belirtilmiş, metin türlerinin önemine ve temaların programdaki yerine değinilmiştir. Araştırmada 2010-2011 eğitim öğretim yılında okutulan MEB ve Pasifik yayınevlerince hazırlanan 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin türleri ve temaları, kılavuz kitaplardan yararlanılarak tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, sıklık açısından değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak kitapların gerek tür gerekse tema çeşitliliği bakımından zengin olduğu görülmüştür. Bazı kitaplarda programda yer almayan didaktik metin, düşünce yazısı, bildirme yazısı gibi ana türlere ve manzum hikâye gibi iki türün özelliklerini taşıyan bir türe yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate texts published in Turkish lesson textbooks of 6-8 grades by type and theme. Features of the reading texts, themes, and importance of text types which have been specified in 2006 Teaching Curriculum were taken into the account. In the study, 144 texts were examined from the textbooks which were published by the Ministry of National Education and Pasifik Publications. Text types and themes were determined with the help of teacher books. Data gathered was assessed and interpreted via frequencies. As the result the textbooks were found to be rich in terms of type and theme variety. Some text types which were not given place in the curriculum were encountered in the textbooks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :