Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Testlerden etkinliklere türkçe öğretimi

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyamızda dil öğretimi alanında çeşitli yaklaşım ve yöntemlerin uygulandığı görülmektedir. Bunlar genel olarak "davranışçı, bilişsel ve yapılandırıcı" olmak üzere üç ana grupta toplanmaktadır. Günümüzde çoğu ülkede yapılandırıcı yaklaşımla dil öğretimi yapılmaktadır. Bu yaklaşıma göre öğrencilerin işbirliği içinde çeşitli etkinlik ve görevleri yapmaları dil ve zihinsel becerileri geliştirici olmaktadır. Bu nedenle eğitim sürecinde öğrencilere düzeylerine uygun çeşitli görev ve etkinliklerin verilmesi öngörülmektedir. Bu durum, ülkemizde yapılandırıcı yaklaşıma göre hazırlanan yeni Türkçe öğretim programlarında da söz konusudur. Bu programlarla Türkçe öğretiminde dil becerileriyle birlikte zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu becerilerin geliştirilmesi için öğrencilere çeşitli etkinlik, görev ve projelerin verilmesi istenmektedir. Bu anlayıştan hareketle hazırlanan yeni Türkçe kitaplarında etkinliklere geniş yer verilmiştir. Ancak uygulamada bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ülkemizde yedi yıldır uygulanan yeni program ve kitaplara rağmen hâlâ Türkçe derslerinde eski uygulamaların yapıldığı, bilgiyi ölçen soruların sorulduğu, çoktan seçmeli testlerin uygulandığı görülmektedir. Oysa yeni Türkçe öğretim programlarında çoktan seçmeli testler yerine etkinliklere ağırlık verilmektedir. Günümüzde çoğu araştırmada çoktan seçmeli testler, bilimsel yönden zayıf olduğu, öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmede yetersiz kaldığı, konuşma ve yazma becerilerini değerlendiremediği gibi yönlerden eleştirilmektedir. Türkçemizin ve öğrencilerimizin geleceği açısından çoktan seçmeli testler yerine Programlarda öngörülen etkinlik, görev ve projelere ağırlık verilmelidir. Öğrencilerin dil ve zihinsel becerileri çeşitli etkinliklerle geliştirilmelidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There have been various approaches and methods in teaching language in the world. These are usually categorized within three groups which is: behaviorist, cognitive and constructivist. Today teaching language is usually carried out through constructivist approach. According to this approach, students develop language and cognitive skills through various co-operative activities and tasks which is appropriate to their levels. For this reason, teaching and learning process should include various tasks and activities that are appropriate to levels of the students. Such a view also exists In the Turkish Language Curricula of Turkey that is prepared in the context of constructivism. These curricula aim at developing language skills of students along with cognitive, emotional and social skills. The curricula ask from teachers to provide students with various activities, tasks and Projects to develop above mentioned skills. The Turkish Language Textbooks that have been prepared with the same understanding contains wide range of activities. However, there are some problems in practice. Although above mentioned curricula has been implemented for seven years, Turkish language classes are still dominated by traditional teaching-learning processes, and students are still asked factual questions and prone to tests that are consist of multiple choice questions. However, new curricula place more importance to activities rather than tests. Today many research point out that multiple choice test are limited in that they do not adequately help students to develop their language and cognitive skills and do not adequately assess their speaking and writing skills. For the future of Turkish language and students, activities, tasks and projects should be given weight rather than multiple-choice questions. Students‟ language and cognitive skills should be developed by various activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :