Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Programlı bir ses eğitimi kapsamında dil-konuşma öğesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Müzik eğitimini, insanın doğumundan ölümüne kadar, her türlü yaşamsal faaliyetinin kaynağı ve en hayati organı olan kalp olarak düşünecek olursak, ses eğitiminin de kalbi besleyen en temel damarlardan biri olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ses eğitimi, müzik eğitimi sürecinin en önemli basamaklarından biridir. Bu basamakta şarkı ve şan eğitiminin yanı sıra, dil ve konuşma eğitimi de yer almaktadır. İnsanların duygu ve düşüncelerini aktarabildiği en önemli hatta birincil iletişim yolu, konuşmadır. Ses eğitimi süreci içerisinde, nefes, rezonans, ses üretme- yaymanın yanı sıra konuşmaya yönelik pek çok çalışma yapılmaktadır. Türk dilinin fonetik yapısına uygun bir şekilde konuşulması ses eğitimi sürecinin verimli gerçekleştirilebilmesi açısından çok önemlidir. Şarkı eğitimi sürecinde Türkçe ve yabancı dilde bestelenen pek çok eserin seslendirilmesi sırasında, konuşma kaynaklı hatalarla karşılaşılmakta, zaman zaman bu sorunlar parçanın prozodik yapısına uygun olmayan bir seslendirmeye neden olmaktadır. Buna ilaveten bazı öğrencilerde yanlış postür ve nefes, söyleyiş farklarından kaynaklanan yöresel ağızlar gibi pek çok nedenden ötürü karşılaşılan sorunlar, Türkçe fonetiğe uygun konuşulmaması, harflerin doğru artiküle edilmemesine neden olmaktadır. Bu yüzden ses eğitimi boyutunda kimi zaman hedeflenen davranışlara da ulaşılamamaktadır. Müzik eğitimi veren kurumların dışında, seslerini aktif olarak kullanan kişiler için de bu sürecin etkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle günümüzde, seslerini mesleki anlamda kullanan spiker, avukat, hatip ve öğretmenlerin de sesin doğru ve etkili kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Böylelikle hem Türkçeye uygun, yerinde bir ses kullanımı gerçekleşmiş, hem de ses sağlığı ile ilgili bir problem yaşanmamış olacaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmada, ses eğitimi kapsamında önemli bir yere sahip olan dil-konuşma öğeleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

If we think music education as a heart which is the source of every living activities from birth to death, voice training can be said to be one of the major arteries feeding heart. Therefore voice training is one of the most important stepping stones of the music education process. This step includes language and speaking training as well as singing and song training. Speaking is the most important even the primary means of communication whereby people convey their thoughts and emotions.During voice training process lots of studies directed towards speaking including breathing right, resonance and voice articulation have been carried out. That Turkish Language is spoken according to its phonetic structure is vital for the productivity of voice training process. During song training process while singing many errors resulting from speaking defect have been encountered and this has caused a singing tune which is unsuitable to the prosodic structure of the song. In addition to this, many problems coming from wrong posture and breath or regional accents cause a speaking way which is not suitable for Turkish phonetics and also causes incorrect articulation of letters. Therefore aimed voice training behavirous have not been able to be achieved. This process is thought to be effective for the people who use their voice actively as well as the institutes which provide music education. Today especially teachers, lawyers, speakers and orators who use their voices for their jobs should be informed about how to use their voice properly and effectively. In this way both correct voice using suitable to Turkish can be achieved and the problems related to voice health can be eliminated. This study performed in this direction focuses on the importance of language- speaking elements which have very significant position in voice training.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :