Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otizmli ve normal gelişim gösteren çocukların alıcı dil becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD1, Özel Merkez İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi2
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma, otizm tanısı almış olan kaynaştırma öğrencilerinin alıcı dil becerilerini belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 20 otizm tanılı kaynaştırma öğrencisi ve 20 normal gelişim gösteren öğrenci katılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 20 otizm tanısı almış tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi ile tam zamanlı kaynaştırma uygulamasına devam ettikleri okullarındaki 20 normal gelişim gösteren sınıf arkadaşları oluşturmaktadır. Alıcı dil becerilerini belirlemek amacıyla Peabody Resim-Kelime Testi uygulanmış ve elde edilen veriler .05 anlamlılık düzeyinde, iki faktörlü varyans analizi kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, alıcı dil becerilerinin sınıf düzeyi ile doğru orantılı olduğu ve cinsiyetin alıcı dil becerileri üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to compare the receptive language skills of full time mainstreaming students diagnosed with autism, with normally developing children both are attending primary school. The study group of this investigation consists of 20 full time mainstreaming students with autism and consists of 20 typical developed children. Data collection tool of this study is the Picture-Vocabulary Test of Peabody, two-way analysis of variance is used as analysis method. Results are interpreted according to .05 significance level. As a result of this research, it is observed that the difference between of receptive language skills of full time mainstreaming students diagnosed with autism and normally developing children, who are attending primary school, is significant. It is also observed that the gender does not have any effect on receptive language skills and also that the receptive language skills develop in direct proportion to grade.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :