Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işitme engelli yetişkinlerin türkçe biçimbilimi farkındalığı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Dilbilim Bölümü1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

İşitme engelli yetişkinlerin okuma ve yazma becerilerinin işiten akranlarından geri olması ve okuduğunu anlama sürecinde karşılaştıkları güçlükler dikkatleri konuşma dili farkındalık düzeylerine çekmektedir. Bu çalışmada, ilkokul (5 yıl) ve lise mezunu işitme engelli yetişkin bireylerin Türkçe biçimbilimsel farkındalık düzeyi ile bu düzey üzerinde etkisi olabileceği düşünülen nedenler araştırılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen Dilbilgisi Yargı Testi, SuperLab 4.0 programı ile katılımcılara uygulanmış ve doğru/yanlış oranı ile cevaplama süreleri incelenmiştir. Çalışmaya ilkokul mezunu 15 ve lise mezunu 15 olmak üzere toplam 30 işitme engelli birey katılmıştır. Araştırma sonucunda, hem ilkokul hem de lise mezunu işitme engelli bireylerin işiten akranlarından daha fazla yanlış yaptığı, cevaplama hızları açısından bakıldığında ise işitme engelli bireylerin daha uzun sürede cevapladıkları görülmüştür. Bununla birlikte, öğrenim düzeyi fark etmeksizin hem ilkokul hem de lise mezunu işitme engelli yetişkin bireylerin benzer oranda yanlış yaptıkları saptanmıştır. Araştırmanın bulguları, işitme engelli yetişkinlerin Türkçe biçimbilimi farkındalığında, zayıf yönleri olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The poor performance of literacy skills of deaf adults compared to their age group and the difficulties they experience in understanding what they read draw attention to their awareness of spoken language. This study examines Turkish morphology awareness of primary and high school graduated deaf adults and factors which might be effective on morphology awareness. Grammaticality Judgement Test being developed by this researcher was applied to deaf adults participants via SuperLab 4.0 program and their answers and answering time was examined. 30 deaf participants consisting from primary school graduated (15) and high school graduated (15) took part in the study. According to the findings of the research, both primary and high school graduated deaf adults have more false answers and their answering times are longer compared to their hearing age group. Furthermore, both primary and high school graduated deaf adults have same false rates without noticing educational background. Findings of this research show that Turkish morphology awareness of the deaf adults were insufficient to some extend.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :