Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademe türkçe ders kitaplarındaki tematik yaklaşım üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanoğlu yaşadığı her gün, bir yenilikle karşılaşmaktadır. Bu yenilikleri gelecek kuşaklara aktarabilmek için ise eğitim sisteminde bir takım yenilikler yapmaktadır. Eğitim sisteminde yapılan bu yeniliklere, mevcut zamandaki felsefî akımlar ışık tutmaktadır. Yapılandırmacı eğitim felsefesiyle oluşturulmuş 2006 İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programının, ders kitaplarına getirdiği en önemli yenilik tematik anlayıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarda öğretmenlerin ve diğer paydaşların tematik anlayış konusunda yeterince bilgiye sahip olmadığı ortaya konulmuştur. Yapılan bu çalışma, tematik anlayışın ne olduğu, nasıl uygulanması gerektiği, önceki Türkçe Eğitimi programıyla ne tür farklılıklar oluşturduğu hakkında uygulayıcılarına bilgi vermekte, alan yazınla karşılaştırmalar yapmaktadır.

Özet İngilizce :

Mankind faces an innovation on Earth every day. In order to transfer these new innovations to future generations they do a number of changes in the educational system. The existing philosophical currents shed light on these innovations in the educational system. The most important innovation brought to textbooks by Secondary School Turkish Language Teaching Program created with constructivist educational philosophy in 2006 is thematic understanding. According to studies it was put forward that Teachers and other stakeholders do not have enough information about the thematic understanding. In this study, thematic approach is defined, information is given about its implementation, information about the differences from the previous Turkish Language Education program is provided to practitioners, and comparisons are made in the field.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :