Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekran okuma türleri ve türkçe öğretmeni adaylarının ekran okumaya yönelik görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi veya enformasyon çağı olarak adlandırılan günümüzde okuma becerisi kitap, defter vb. materyallerin dışında bilgisayar, cep telefonu, tepegöz, sunu, reklam panoları vb. araçlar için de kullanılır hâle gelmiştir. Ekran okuma olarak adlandırılan bu okuma türünün Türkçe öğretimi sürecinde öneminin kavranması ve uygulamada etkin bir şekilde kullanılması adeta bir zorunluluk hâlini almıştır. Bu araştırmada, ekran okuma türlerine yönelik sınıflandırma ve Türkçe öğretmeni adaylarının ekran okumaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlgili alanyazın taranarak ekran okuma türlerine ait bir sınıflandırma yapılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli temele alınmıştır. Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümlerinden 100 Türkçe öğretmeni adayı çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarının ekran okumaya yönelik görüşlerini belirlemek için "Ekran Okumaya Yönelik Görüşme Formu" hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının ekran okumaya yönelik hem olumlu hem de olumsuz yönde görüşe sahip oldukları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Currently, in days called as knowledge and information society, reading skills have become used in computer, cell phone, overhead projector, presentation, advertisement boards as well as books, notebooks, etc. The importance of this type of reading called as screen reading should be understood and he effective use of it should be ensured throughout the period of Turkish Language teaching. This study aims to determine the classifications of screen reading and the opinions of prospective teachers of Turkish Language towards it. Relevant literature has been examined and a classification of screen reading has been made. The study based on descriptive survey method. The study group consisted of 100 prospective teacher of Turkish Language from the Departments of Turkish Language Teaching of Faculty of Education of Giresun University and Fatih Education Faculty of Karadeniz Technical University. "Opinion Survey Regarding Screen Reading" was prepared in order to determine the views of prospective teachers of Turkish language about screen reading. The results of the study indicated that prospective teachers had both negative and positive opinions about screen reading.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :