Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çeşitli değişkenler açısından ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama durumları

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı yedinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlamadaki durumlarını ve çeşitli değişkenlerin dinlediğini anlamandaki etkisini belirlemektir. Bu amaçla Türkiye'nin yedi coğrafî bölgesindeki yedi il merkezinin sosyo ekonomik açıdan birbirinden farklı yirmi bir ilköğretim okulunda yedinci sınıfta öğrenimlerine devam eden 2001 öğrenciye, stüdyo ortamında seslendirilmiş olan iki ayrı metin dinlettirildikten sonra, iki farklı başarı testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda yedinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama durumlarının düşük düzeyde olduğu veya istenen seviyede olmadığı, öğrencilerin hikâye türünde yazılmış metni biyografi türündeki metinden dinleyerek daha iyi anladıkları, dinlediğini anlamada iller arasında farklılıklar bulunduğu, Türkçe dersini sevmenin, okunan kitap sayısının, ailenin gelir düzeyinin, okul öncesi eğitimin ve evde demokratik bir ortam olmasının dinlediğini anlamada etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, ayrıca, dinlediğini anlamada cinsiyet değişkeni ile ilgili bir anlamlılığın olmadığı da tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda dinleme eğitiminde yanlış tür seçiminin, Türkçe dersini sevmemenin, kitap okumamanın, ebeveynin veya öğretmenin çocuğu yeterince dinlememesinin vb. bir dinleme engeli olarak değerlendirilebileceği sonucuna ulaşılarak çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine listening comprehension level of grade seven students and the effects of various variables on listening comprehension . For this purpose, after 2001 students attending grade seven of twenty primary schools different from each other in terms of socio-economic aspects, located in province centers of seven provinces from seven geographic regions of Turkey listened to two different texts recorded in studio environment, two different success tests were administered. At the end of the study it has been discovered that the listening comprehension level of students of grade seven is low or under the desired level, that they understood better the texts written in story-telling style than the texts written in biography style, that there are differences in listening comprehension on provinces basis, that liking Turkish course, number of books read, the income level of the family, pre-school education and democratic atmosphere at home all have effect on listening comprehension. In addition, it has also been determined that the gender is not significant in listening comprehension. At the end of the study, it has been concluded that selection of wrong texts for teaching listening skill can be considered as an obstacle for listening just like not liking Turkish course, not reading books, parents' or teacher's failure to listen the children as required etc., and therefore various recommendations have been given.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :