Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1925 yılında yayımlanan “küçük mektebliye: yeni millî kırâ’at” kitabının incelenmesi ve değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; 1925 yılında Köprülüzâde Mehmet Fuat tarafından "İlk mekteblerin birinci sınıflarında tedrîs edilmek üzere" yazılan "Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ'at" adlı eski harfli kitabı, yeni yazıya aktarmak, çözümlemek ve çeşitli açılardan değerlendirmektir. Bu nedenle çalışma, nitel yapıda olup doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini "Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ'at" kitabında yer alan 27 metin oluşturmaktadır. Öncelikle bu metinler, çeviri yazı özelliklerine uygun olarak Türkçeye aktarılmış; içerik çözümlemesi yapılarak ileti, dil ve anlatım özellikleri saptanmıştır. Türkçe Öğretiminin tarihsel süreci içinde özellikle "okuma eğitimi" açısından değer taşıyan bu kıraat kitabı, dönemin İlk Mekteb Kitapları Tetkik Komisyonunun Kırâ'at Kitabları Hakkındaki Raporu (1926) ile karşılaştırılmış; çeşitli açılardan değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda "Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ'at" kitabının; "1924 İlk Mektep Müfredat Programı"na genel anlamda uygun olduğu, metinlerin biçim ve içerik yönüyle kolaydan zora doğru sıralandığı, hedef kitlenin okuma becerisini geliştirecek nitelikte olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Purpose of this study is to convert into new letters, to analyze and to evaluate the book "To Junior Student: The New National Kıraat"- in the old letters- written by Köprülüzade Mehmet Fuat in 1925, "Intended To Teach For Primary School First Classes". Therefore, this study was carried out by using the qualitative structure and document analysis. The population of the study is composed of 27 texts in the book of "The new National Kıraat". Firstly, these texts were imported in Turkish accordance with transcript specifications, language and expression features were detected by content analysis. Having value in the historical process of teaching Turkish, especially from "reading education" aspect, this book was compared with "At Primary School Books About Kıraat Books Examination Commission's Report (1926) and was evaluated in various aspects. As a result of the study, it is understood that "To Junior Student: The New National Kıraat" book is appropriate for "1924 The First School In The Curriculum Program" in general, the texts are arranged from easy to hard in terms of form and content, it has quality of developing the reading skills in the target group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :