Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmenlerinin okul sözlüğü kullanma konusundaki tutum ve davranışları

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1, Aysegül Arsoy İlköğretim Okulu 2
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin okul sözlüğü kullanma konusundaki tutum ve davranışlarını incelemektir. Çalışma okul sözlüklerinin, sözlük sınıflandırması içindeki yerini ve başlıca özelliklerini açıklamakla başlamaktadır. Sonrasında çalışma, uygulama bölümüyle devam etmektedir. Veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıştır. Veriler Afyonkarahisar il merkezindeki ilköğretim okullarında çalışan Türkçe öğretmenlerinin tamamına (80) uygulanmıştır. Veriler analiz edilirken frekanslar, t-testi ve çapraz tablolama kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre Türkçe öğretmenleri sözlük kullanma konusunda olumlu görüşlere sahip olmasına rağmen örnek davranışlara sahip değildir. Çalışma, okul sözlükleri konusunda önerilerle son bulmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the attitudies and behaviours of Turkish language teachers towards school dictionary usage. The study starts to explain the essential fetures of school dictionaries and where they stand within the classification. After this part, study continues an application. Questionnaries have been designed to gather data. The data has been obtained from all Turkish language teachers (80) working in primary schools within the urban location in Afyonkarahisar. Frequencies, t-test and crosstabs have been applied analysing the data. It has been found out that Turkish language teachers do not exhibit model behaviors in utilizing school dictionary even thought they develop positive attitudes about its using on the cognitive base. This study has ended the suggestion about school dictionaries.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :